Virka- ja työehtosopimusasiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Ympäristöministeriön voimassa olevat sopimusasiakirjat liitteineen löytyvät alla olevista linkeistä.

Ympäristöministeriön VES numero on 350101.

Tarkentava virkaehtosopimus ympäristöministeriön palkkausjärjestelmästä (pdf)

Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 9.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–28.2.2022

Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta (pdf)

Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.5.2018
Voimassaolo: 15.5.2018–31.3.2020

Tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)

Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspvm: 9.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–31.3.2020

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkiot (pdf)

Voimassaolo: 1.8.2020–

Pöytäkirja voimassa olevien sopimusten toteamisesta sopimuskaudella 2020-2022 (pdf)

Allekirjoituspäivämäärä: 2.6.2020
Voimassaolo: 1.4.2020-

Lisätietoja

Jaana Siippainen, henkilöstöasiantuntija 
ympäristöministeriö, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250269