Virka- ja työehto­sopimusasia­kirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Ympäristöministeriön voimassa olevat sopimusasiakirjat liitteineen löytyvät alla olevista linkeistä.

Ympäristöministeriön VES numero on 350101.

Tarkentava virkaehtosopimus ympäristöministeriön palkkausjärjestelmästä (pdf)

Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 9.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–28.2.2022

Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2021 virastoerän toteuttamisesta (pdf) 

Allekirjoituspäivämäärä: 29.1.2021
Voimassaolo: 29.1.2021 – 28.2.202

Tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)

Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspvm: 9.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–31.3.2020

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkiot (pdf)

Voimassaolo: 1.8.2020–

Pöytäkirja voimassa olevien sopimusten toteamisesta sopimuskaudella 2020-2022 (pdf)

Allekirjoituspäivämäärä: 2.6.2020
Voimassaolo: 1.4.2020-

Lisätietoja

Jaana Siippainen, henkilöstöasiantuntija 
ympäristöministeriö, Konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto, Henkilöstö ja ohjaus Puhelin:0295250269   Sähköpostiosoite: