Ministeriö

Ympäristöministeriö haluaa olla yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriön kolme osastoa ja kaksi tulosaluetta – luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ympäristönsuojeluosasto, hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä – vastaavat valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, ilmastoa, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.