Ministeriö

Ympäristöministeriö haluaa olla yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriön kolme osastoa ja kaksi tulosaluetta – luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ympäristönsuojeluosasto, hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä – vastaavat valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, ilmastoa, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari. Ympäristö- ja ilmastoministeri vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien ympäristö- ja asuntoasioiden valmistelusta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Organisaatio ja johto

Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.

Organisaatio ja johto

Ympäristöministeriö työpaikkana

Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

Ympäristöministeriö työpaikkana

Strategia

Ympäristöministeriön uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2030 asti. Strategia elää ajassa – tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Strategia ja tavoitteet

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Ympäristöhallinto

Avustukset ja tuet

Ympäristöministeriö myöntää valtionavusta ja koordinoi tapoja, joilla organisaatiot ja yhteisöt voivat hakea avustusta omaan toimintaansa ja hankkeisiinsa.

Avustukset ja tuet