Ministeriö

Ympäristöministeriössä teemme parempaa elinympäristöä tuleville sukupolville. Varmistamme, että ympäristön reunaehdot ​ovat yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiössä talouden rinnalla.

Ympäristöministeriön neljä osastoa ja yksi tulosalue – luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto sekä viestintä – vastaavat valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, ilmastoa, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

 • Ympäristö- ja ilmastoministeri »

  Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen johtaa ympäristöministeriötä.

 • Organisaatio ja johto »

  Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ilmasto- ja ympäristönsuojelu- osasto sekä konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osasto. Lisäksi ministeriössä toimii viestinnän tulosalue.

 • Ympäristö­ministeriö työpaikkana »

  Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö tuleville sukupolville. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

 • Strategia »

  Ympäristöministeriön uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2035 asti. Strategia elää ajassa – tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

 • Ympäristöhallinto »

  Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

 • Avustukset ja tuet »

  Ympäristöministeriö myöntää valtionavusta ja koordinoi tapoja, joilla organisaatiot ja yhteisöt voivat hakea avustusta omaan toimintaansa ja hankkeisiinsa.