Rundabordsforum för klimatpolitik

För att bygga upp ett klimatneutralt Finland behövs samhällets alla delar: fackförbund, kommuner, forskare, industrisektorer, intresseorganisationer, unga och civilsamhällesorganisationer. Rundabordsforumet för klimatpolitik, som grundades 2020, samlar de centrala intressegrupperna och ger dem en fastare roll i beredningen av de nationella klimatåtgärderna.

Rundabordsforumet diskuterar hur omställningen till ett klimatneutralt samhälle kan ske på ett socialt och regionalt rättvist sätt. Det är viktigt att utveckla samhället i en riktning där koldioxidsnåla lösningar känns lockande och är lönsamma för företag och medborgare. 

Rundabordsforumet för klimatpolitik fattar inga beslut, utan stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken. Under mötena har rundabordsforumet behandlat bland annat centrala klimatpolitiska planer, EU:s 55 %-paket, de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle, klimatlagen och den gröna återhämtningen. Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder 5–7 gånger per år.

Rundabordsforumets sammansättning

Ordförande

Statsminister Sanna Marin

Vice ordförande

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo
Näringsminister Mika Lintilä
Sara Nyman, de ungas klimatdelegat, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Jouni Keronen, verkställande direktör, Climate Leadership Coalition ry

Medlemmar

Fredrick von Schoultz, Biträdande borgmästare i Borgå, Hinku-kommunerna
Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Maria Löfgren, ordförande, Akava ry
Laura Hildén, ordförande, gruppen De ungas Agenda 2030
Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK
Paula Lehtomäki, verkställande direktör, Skogsindustrin rf
Tuomas Aslak Juuso, ordförande, Sametinget
Mari Kiviniemi, verkställande direktör, Finsk Handel rf
Emilia Runeberg, specialist, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
Jukka Leskelä, verkställande direktör, Finsk Energiindustri rf
Hanna Aho, specialist, Finlands naturskyddsförbund rf
Juha Marttila, ordförande, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Salka Orivuori, utvecklingschef, Marttaliitto ry
Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Miira Riipinen, direktör, Finlands Kommunförbund
Mika Nykänen, verkställande direktör, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland
Sampo Seppänen, ekonom, Företagarna i Finland rf
Helena Soimakallio, direktör, Teknologiindustrin rf
Tiina Vyyryläinen, teamledare för påverkansarbete och rådgivning, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Sakkunniga

Hannele Korhonen, forskningsprofessor, Finlands klimatpanel
Lassi Linnanen, professor, expertpanelen för hållbar utveckling
Mari Pantsar, ledare för temat Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Mer information

Jarmo Muurman, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi 0295250185  


Heidi Alatalo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250009