Rundabordsforum för klimatpolitik

Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget skulle kunna bli ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet för klimatpolitik fattar inga beslut, utan stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforum för klimatpolitik tillsattes i februari 2020 i anslut och det är verksamt under denna regeringsperiod.

Rundabordsforumets sammansättning

Ordförande

Statsminister Sanna Marin

Vice ordförande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Näringsminister Mika Lintilä
Sara Nyman, de ungas klimatdelegat, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Jouni Keronen, verkställande direktör, Climate Leadership Coalition ry

Medlemmar

Ari Alatossava, kommundirektör i Ijo, Hinku-kommunerna
Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Sture Fjäder, ordförande, Akava ry
Laura Hildén, ordförande, gruppen De ungas Agenda 2030
Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK
Timo Jaatinen, verkställande direktör, Skogsindustrin rf
Tuomas Aslak Juuso, ordförande, Sametinget
Mari Kiviniemi, verkställande direktör, Finsk Handel rf
Emilia Runeberg, specialist, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
Jukka Leskelä, verkställande direktör, Finsk Energiindustri rf
Harri Hölttä, ordförande, Finlands naturskyddsförbund rf
Juha Marttila, ordförande, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Salka Orivuori, utvecklingschef, Marttaliitto ry
Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund
Mika Nykänen, verkställande direktör, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland
Sampo Seppänen, ekonom, Företagarna i Finland rf
Helena Soimakallio, direktör, Teknologiindustrin rf
Tiina Vyyryläinen, teamledare för påverkansarbete och rådgivning, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Sakkunniga

Hannele Korhonen, forskningsprofessor, Finlands klimatpanel
Eeva Furman, professor, expertpanelen för hållbar utveckling
Mari Pantsar, ledare för temat Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Mer information

Jarmo Muurman, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250185  


Heidi Alatalo, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Klimat 0295250009