Miljö­ministeriet som arbetsplats

Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden. Arbetet inom miljöförvaltningen är mångsidigt och samhälleligt sett betydelsefullt.

Meningsfullt arbete tillsammans

Grunden för en god livsmiljö i framtiden skapas i dag, och vi vid miljöministeriet har en stor roll i detta. Vi är engagerade och vill arbeta för miljöns bästa tillsammans med andra experter. Vi vill hjälpa varandra att lyckas. Vi medverkar i många olika intressegrupper, och därför är öppen information och smidig kommunikation av största vikt med tanke på arbetet. Det betyder förutom öppenhet i forskningen och lagberedningen även att vi är lyhörda och arbetar interaktivt genom olika sammanslutningar. För oss utgör jämställdhet och likabehandling en grund för verksamheten i arbetsgemenskapen, och vi arbetar för att främja dessa värden. Vi har en nätverksbaserad arbetsmiljö med platt hierarki. Det här garanterar att ärenden sköts smidigt och att informationen löper snabbt.

En miljö som stöder utveckling

Vi värdesätter en arbetsmiljö som kännetecknas av gedigen sakkunskap och intresse att utvecklas. Som en sakkunnigorganisation som ständigt förnyas upplever vi att utveckling är en väsentlig del av vårt arbete, och vi uppmuntrar var och en att hitta lämpliga sätt att fördjupa och bredda sitt kunnande. Våra chefer sporrar till självständigt arbete och personlig utveckling såväl genom utbildningar som genom intressanta arbetsuppgifter och nätverk.

Balans mellan arbete och fritid

Arbetsmotivationen är viktig, och vi vill se till att samordningen av arbetstagarnas arbete och vardag fungerar och är så rättvis som möjligt. Våra moderna lokaler i absoluta centrum av Helsingfors möjliggör mångsidigt och ergonomiskt arbete. Vi vill bidra till flexibilitet i arbetet genom att ge möjligheter till personalrotation och studieledighet, stödja distansarbete och uppmuntra de anställda att ta ut familjeledigheter. Vi uppmärksammar också Barn med på jobbet-dagen. Miljöministeriet ordnar dessutom rekreationsverksamhet och stöder idrotts- och kulturhobbyer.

Vem är vi?

Vid miljöministeriet arbetar över 260 tjänstemän. Många av oss arbetar med internationella miljöfrågor, lagberedning och miljö- och bostadspolitik samt med sakkunniguppgifter eller biträdande uppgifter inom förvaltningen. Vi värdesätter mångsidigt kunnande och arbetserfarenhet. Bland de anställda finns arkitekter, diplomingenjörer och personer med examen i juridik, agronomie- och forstvetenskap, geografi, filosofi, statsvetenskap och förvaltningsvetenskap. Av personalen är 70% kvinnor och 30% män. De anställdas medelålder är lite under 50 år.

Anställnings­förhållande och lön

Vid ministeriet är anställningsförhållandena i huvudsak tjänsteförhållanden. I villkoren för anställningsförhållandena följs statstjänstemannalagstiftningen samt statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor.

Ministeriet har ett eget lönesystem. Uppgifterna är indelade i olika kravnivåer, som alla har en egen löneklass. Lönen utgörs av en uppgiftsbaserad lönedel som grundar sig på hur krävande uppgifterna är och en individuell lönedel som grundar sig på den individuella arbetsinsatsen.

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Personal och styrning Telefon:0295250113   E-postadress: