FN:s klimatmöte inleds i Dubai – fokus ligger i synnerhet på energilösningar

28.11.2023 14.44
ANM MM SRK UM
Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder till COP28-mötet i Dubai i Förenade Arabemiraten den 30 november till den 12 december. Statsminister Petteri Orpo företräder Finland vid mötet på statsledningsnivå den 1–2 december. Under ministerveckan den 8–12 december leds Finlands delegation av miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Senaste meddelanden

Saneringen av förorenade områden främjas genom ändring av stödlagen

30.11.2023 14.00
MM
Statsrådet godkände i dag ett förslag till ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden. Ändringen medför ett nytt alternativ för utredning av föroreningsgraden på ett område och sanering av området. Enligt förslaget ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland och innehavaren av det förorenade området eller någon annan part kunna dela kostnaderna för arbetet. Detta innebär att utrednings- och restaureringsåtgärder kan genomföras på allt fler och mer betydande objekt.

Utvärdering: Finlands naturpanels arbete för att stödja beslutsfattandet har varit berömvärt

28.11.2023 13.22
MM
En första extern utvärdering av Finlands naturpanels verksamhet har tagits fram. Enligt utvärderingen har panelen uppnått målsättningen att sammanställa information om den biologiska mångfalden till stöd för beslutsfattandet.

Fortstyrelsen inleder auktioner på stora vindkraftsprojekt

23.11.2023 13.30
ANM JSM MM
illustration, Forststyrelsen
Statsrådet fattade den 23 november 2023 ett principbeslut om att inleda  auktionsförfaranden för fem havsbaserade vindkraftsområden på Finlands allmänna vattenområde.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Tjänster från ett enda service­ställe och smidiga tillstånds­förfaranden »

  Syftet med miljöministeriets lagstiftningsprojekt om ett enda serviceställe är att enligt en modell med en riksomfattande tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighet göra tillståndsförfarandena för projekt som påverkar miljön smidigare och att stifta lagar som främjar tjänster från ett enda serviceställe.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.