Proposition till riksdagen med förslag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark – utvidgningen omfattar gammal skog, värdefulla myrar och spår från istiden

17.11.2022 13.29
MM
Foto: Mitja Piipponen
Statsrådet överlämnade i dag en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark som är belägen i landskapen Norra Savolax och Kajanaland. Enligt förslaget ska nationalparken utvidgas med cirka 2 441 hektar på statens marker. Tiilikkajärvi nationalparks nuvarande areal är 3 450 hektar.

Senaste meddelanden

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

28.11.2022 9.03
JSM MM VN TEAS
Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare. Detta förutsätter tillräckliga tids-, penning- och personresurser. Det behövs också indikatorer för bedömning av naturvårdens effekter.

Beslut om klimatarbetet inom jordbruket vid klimatmötet COP27

21.11.2022 13.45
JSM MM
Tulviva pelto Suomessa
Vid klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten var målet i fråga om jordbruket att slutföra arbetet enligt arbetsplanen Koronivia Joint Work on Agriculture från 2017 och att komma överens om det framtida klimatarbetet inom jordbruket under FN:s klimatkonvention.

Klimatmötet i Egypten resulterade i ny fond för ersättande av klimatskador men gav få verktyg för att påskynda utsläppsminskningar
Minister Ohisalo besviken över utfallet av klimatmötet: ”Besluten återspeglar inte hur brådskande utsläppsminskningarna är”

20.11.2022 7.05
MM
Bild: UNFCCC
Det rådde motstridig stämning när klimatmötet i Egypten avslutades på söndagsmorgonen efter utdragna förhandlingar. Mötet erbjöd endast få nya verktyg för att påskynda utsläppsminskningarna.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Regeringens klimatpolitik »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.