Urskog i Kuusamo blir skyddsområde

27.3.2023 13.30
MM
Juhtivaara naturskyddsområde. Foto: Eero Melantie
Kuusamo samfällda skog och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten har kommit överens om att inrätta två privata naturskyddsområden. På det sättet kan ett värdefullt skogsområde på upp till 381 hektar skyddas.

Senaste meddelanden

Miljöministeriet har bett kommunerna kontakta dem som påbörjat byggprojekt för att säkerställa att räckessystemen på balkonger uppfyller kraven

30.3.2023 15.05
MM
Miljöministeriet har skickat ett brev till närings-, trafik- och miljöcentralerna och tillsammans med Kommunförbundet till kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter med information om balkongolyckan i Vanda den 2 mars 2023 och om hur undersökningen av olyckan framskrider.

Kommunikationsforumet för husteknik främjar energiprestanda genom kommunikation och rådgivning - över 1,5 miljoner kontakter på två år

30.3.2023 8.48
MM
Kommunikationsforumet för husteknik har i två år erbjudit byggnadernas ägare och de personer som ansvarar för deras förvaltning information om hur man kan förbättra byggnadernas energiprestanda genom att justera de hustekniska systemen korrekt och hålla dem i skick. De aktörer som är med i forumet har totalt redan haft över 1,5 miljoner kundkontakter.

Utredning: Klimatförändringen hotar att vara en större utmaning för den offentliga ekonomin i andra länder än Finland – konsekvenserna återspeglas dock också till oss

27.3.2023 9.05
FM MM VN TEAS statsrådets kansli
Enligt en utredning som publicerades den 27 mars kommer de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna för hela samhällsekonomin och den offentliga ekonomin sannolikt att vara mindre i Finland än i de flesta andra länder under de kommande årtiondena. Under de närmaste årtiondena spelar den gröna omställningen och dess avancemang i Finland en viktigare roll än konsekvenserna av klimatförändringen för ekonomin.

Se även

 • Cirkulär ekonomi »

  Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft.

 • Livsmiljöprogrammet Helmi »

  Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller.

 • Regeringens klimatpolitik »

  I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019) fastställs att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle.

Ministeriet

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är chef för miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Miljöministeriet svarar för beredningen av de ärenden som kommer upp i statsrådet och i riksdagen som gäller samhällen, klimat, byggd miljö, boende, biologisk mångfald, hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vid miljöministeriet har vi möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.