Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö stöder klimatarbetet inom den byggda miljön med sammanlagt 40 miljoner euro 2021–2023. Det erbjuds stöd till såväl företag och kommuner som andra aktörer.

Målet med programmet är att påskynda utvecklingen och spridningen av produkter, tekniker, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringen och stöder koldioxidsnålhet inom den bygga miljön, att främja förnyelse av näringsstrukturen och att öka de finländska företagens konkurrenskraft på ett hållbart sätt. Programmet främjar också anpassningen till klimatförändringar.

Programmet är gemensamt för miljöministeriet och Business Finland. KIRAhub deltar i samordningen av programmet och kommunikationen kring det. Det ordnades sammanlagt åtta ansökningsomgångar för finansiering via tre finansieringsinstrument.

#KIRAilmasto bjuder dig med

Utöver finansiering erbjuder programmet en plattform för brett samarbete och utbyte av bästa praxis för aktörer som är intresserade av klimatarbete inom den byggda miljön.

Delta i våra evenemang för att höra mer och skapa nätverk med andra aktörer. Vi erbjuder också sparrning för utveckling av projektidéer. Håll dig à jour genom att följa webbsidan kirailmasto.fi och beställa programmets nyhetsbrev. Du kan delta i diskussionen i sociala medier under hashtaggen #KIRAilmasto.

Finansiering från miljöministeriet

Miljöministeriet kunde dela ut högst 6 miljoner euro i stöd, och endast företag och andra aktörer som är verksamma i Finland kan beviljas stödet. Stödet beviljades till exempel projekt som stöder övergången till en koldioxidsnål byggd miljö eller utvecklandet av olika verktyg.

Tidsplan för miljöministeriets ansökningsomgångar

  1. Ansökningsomgång 16.12.2021–11.2.2022
  2. Ansökningsomgång 9.5.2022–10.6.2022
  3. Ansökningsomgång 17.10.2022–11.11.2022
  4. Ansökningsomgång 6.2.2023–3.3.2023

​​​​Business Finlands forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering

Business Finlands FUI-finansieringsbelopp för koldioxidsnåla lösningar inom den byggda miljön är sammanlagt 32 miljoner euro. Genom finansieringen stöddes forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön samt anpassningen till och motverkandet av klimatförändringar.

Stöd beviljades företag som söker internationell tillväxt samt forskningsorganisationer som stöder dem. Kommuner och andra offentliga aktörer kan finansieras med stöd för innovativa offentlig upphandlingar om upphandlingen har en påverkan på branschens utveckling.

Tidsplan för Business Finlands ansökningsomgångar

  1. Ansökningsomgång 23.8.2021–15.10.2021
  2. Ansökningsomgång 23.8.2021–31.3.2022
  3. Ansökningsomgång 1.9.2022–31.10.2022
  4. Ansökningsomgång 2.12.2022-14.4.2023

Business Finlands exportfinansiering

Inom Business Finlands stödprogram för export understöddes även andra exportfrämjande åtgärder med sammanlagt 2 miljoner euro.

Finansiering och kriterier ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Det har beslutats att en del av RRF-finansieringen ska anvisas till klimatarbetet inom den byggda miljön, och miljöministeriet och Business Finland genomför ansökningsomgångar om understöd för det ändamålet.

De projekt som stöds ska följa den så kallade Do No Significant Harm -principen, det vill säga att de inte får orsaka betydande olägenheter för miljön. Noggrannare ansökningskriterier framgår alltid av materialet för respektive finansieringsansökan.

Stödprogrammet gäller fram till den 31 december 2025.

Mer information

Maija Stenvall
projektkoordinator
tfn. 0295 250 354
[email protected]

Ansökningar om understöd från Business Finland

Virpi Mikkonen 
Account Lead 
Business Finland 
tfn. 050 557 7930
[email protected]