Programmet för en koldioxids­nål byggd miljö (KIRAilmasto)

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, det vill säga KIRAilmasto, stöder den gröna omställningen inom den byggda miljön med 40 miljoner euro.
Målet med programmet är att påskynda utvecklingen och spridningen av produkter, tekniker, tjänster och verksamhetsmodeller som bekämpar klimatförändringar och stöder koldioxidsnålhet inom den bygga miljön, att främja förnyelse av näringsstrukturen och att öka de finländska företagens konkurrenskraft på ett hållbart sätt. Programmet främjar också anpassningen till klimatförändringar.

Finansieringen av och kriterierna i programmet kommer från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens

Programmet KIRAilmasto genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Det har beslutats att en del av RRF-finansieringen ska anvisas till klimatarbetet inom den byggda miljön.

Programmet genomförs i samarbete mellan miljöministeriet och Business Finland med stöd från KIRAHub och Green Building Council Finland.

Mer än 100 finansierade projekt

Programmet har under åren 2021–2023 beviljat statsunderstöd till över hundra projekt som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Många olika företag, kommuner, forskningsinstitut och organisationer har fått understöd.

Business Finland har beviljat finansiering i synnerhet till sådana projekt som eftersträvar export, och miljöministeriet har finansierat nationell forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Miljöministeriet genomför också upphandlingar som stöder detta.

De finansierade projekten behandlar koldioxidsnålhet i den byggda miljön på ett mångsidigt sätt. Inom projekten utvecklas koldioxidsnåla energilösningar och byggmaterial samt metoder för bedömning av koldioxidsnålhet. I en del av projekten undersöker man olika sätt att främja koldioxidsnålhet vid projekteringen och uppförandet av byggnader och vid regionplaneringen. Vissa projekt hänför sig också till koldioxidsnål cirkulär ekonomi och kompetensutveckling.

De projekt som fått finansiering från programmet avslutas senast 2025, och hela programmet slutförs och en rapport lämnas till EU i juni 2026.

Främjande av exporten

Som en del av programmet har Business Finland också främjat exporten inom branschen.

Delta i evenemangen, prenumerera på nyhetsbrevet och följ #KIRAilmasto

Projekten inom och resultaten av programmet presenteras vid resultatevenemangen. Bäst får man information om evenemang och andra aktuella frågor inom programmet genom att följa programmets webbplats och prenumerera på nyhetsbrevet. I sociala medier förs diskussionerna kring ämnet under hashtaggen #KIRAilmasto.

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

Mer information

Maija Stenvall, projektchef 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250354   E-postadress: