EU:s Life-program – finansiering för miljö- och klimat­projekt

EU:s Life-program är den enda EU-finansiering som enbart riktar sig till miljö, naturskydd och klimatåtgärder. Life-programmets (2021–2027) budget uppgår till cirka 5,4 miljarder euro. Målen för Life-programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för EU-finansiering och reglerna för hur sådan finansiering ska tillhandahållas fastställs i Life-förordningen och det fleråriga arbetsprogrammet.  

Mer information om Life-programmet, projekttyperna och ansökningstiderna 

Miljöministeriets informationsmöte Life 2023 9.6 kl. 9.30–12.00

Program: 

9:30–10:10 Komissionen: What is Life? General presentation
10:10 Life i Finland
10:30 Olika delområden i Life 
11:30 Life-ansökan: presentation av verktyget 
11:50 Frågor och svar

Länken till anmälning

Miljöministeriets medfinansiering för LIFE-projekt

Miljöministeriet beviljar 50 000 euro i medfinansiering för ett godkänt projekt. Till skillnad från tidigare finns det inget separat ansökningsförfarande för dessa, utan det beviljas alla traditionella projekt som fått kommissionens finansieringsbeslut, det vill säga s.k. SAP-projekt (standard action Project). 

Strategiska LIFE-projekt 

Strategiska Life-projekt är verktyg för genomförande av strategier och handlingsprogram som gäller miljö, natur eller klimat och för integrering av EU:s miljömål. Till skillnad från sedvanliga Life-projekt skapas de strategiska Life-projekten enligt top-down-principen utgående från nationella och regionala behov. Miljöministeriet har en central roll i beredningen av dessa projekt.

Miljöministeriet har publicerat en rapport om erfarenheterna av de strategiska Life-projekten (tidigare Integrerade projekt) i EU.

Miljöministeriets projekt LIFE IP Promo

I projektet Life IP Promo har man bildat en ändamålsenlig och fungerande helhet av de strategiska Life-projekten under perioden 2021–2027 Miljöministeriet bildade projekthelheten tillsammans med olika nationella aktörer. Vid planeringen av projekthelheten ville man identifiera de viktigaste projektteman som ska främjas samt potentiella partnerorganisationer och organisationer för samordning och finansiering. 

Mer information

Pekka Harju-Autti, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Ekonomi och finansiering 0295250339  


Heta-Elena Heiskanen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250380  

Mer information (särskilt Life CET- och strategiska projekt)