Ryhti-projektet

Datasystemet för den byggda miljön skapas inom ramen för Ryhti-projektet vid miljöministeriet åren 2020–2024. Datasystemet kommer att tas i bruk år 2024.

Ryhti-projektet har en koppling till flera pågående projekt som syftar till kompatibla uppgifter om den byggda miljön. Miljöministeriet samarbetar intensivt med bland annat Kommunförbundet, Lantmäteriverket och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Datasystemet för den byggda miljön byggs upp i samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Redan i det inledande skedet kommer branschaktörer att höras. Kom gärna med synpunkter på datasystemet!

Mer information

Juhana Rautiainen, programchef 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Stöd för ledningen 0295250075  


Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Stöd för ledningen 0295250223