Hoppa till innehåll
Media

Rundabordssamtal för klimatpolitik: Det viktigaste ur rättviseperspektiv är att hålla fast vid klimatmålen

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.12.2022 15.58
Pressmeddelande

Rundbordsforumet för klimatpolitik diskuterade på torsdagen olika dimensioner av rättvisa i klimatåtgärder och klimatplaner. Medlemmarna i rundabordsforumet betonade att även om rättvisa kan granskas ur olika dimensioner är det ur rättviseperspektiv viktigast att hålla fast vid klimatmålen och att bedriva en konsekvent klimatpolitik. Ordförande för mötet var miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, som är vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik.

Paula Kivimaa, som är forskningsprofessor vid Finlands miljöcentral, höll ett anförande om klimatpolitikens rättviseprojekt vid Finlands klimatpanel. Forskningsprofessor Minna Kaljonen från Finlands miljöcentral talade om synpunkter på rättvisa matförändringar.

Medlemmarna i rundabordsforumet höll anföranden och klimatpanelens projekt ansågs vara mycket viktigt med tanke på systematiseringen av hur rättvisa behandlas. Rundabordsforumet betonade att beslut som gäller  klimatplaner och klimatåtgärder ska grunda sig på en gemensam begreppsapparat och på samförstånd om vad man i olika situationer avser med rättvisa och vilka dimensioner som betonas. I diskussionerna framhävdes regional, nationell och global rättvisa, social och ekonomisk rättvisa, distributiv rättvisa mellan olika sektorer och människogrupper, arbetstagarens roll, ungas delaktighet och urfolkens roll. 

Finlands mål att vara klimatneutralt 2035 föreskrivs i klimatlagen som trädde i kraft i juli. Riksdagen behandlar som bäst en fortsättning till klimatlagen, som innehåller preciseringar om hur man kan söka ändring i verkställandet av planer som utgör ifrån klimatlagen, vilket för sin del stärker samhällsaktörernas rättssäkerhet. Rundabordsforumet framhävde att heltäckande, mångsidig och systematisk växelverkan behövs vid utformningen av planer som utgår ifrån klimatlagen och andra klimatplaner. Även om klimatåtgärderna brådskar, ska man reservera tillräckligt mycket tid för att höra olika aktörer och för diskussion. Regeringens klimatårsberättelse ansågs vara ett viktigt forum för en bredare medborgardialog om klimatpolitiken.

Rundabordsforumets centrala budskap är viljan att betona nyttan av en effektiv klimatpolitik i debatten om rättvisa. Genom aktiv klimatpolitik kan man åstadkomma en förändring mot det bättre. Den gröna omställningen ger möjligheter för mänskligheten och Finland samt möjlighet till hållbar tillväxt. Minskade utsläpp betyder hälsosammare livssätt, välfärd och arbete på nya områden.

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik,
tfn 0295 250185
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och genomförandet av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.