Ministeriets verksamhets miljöpåverkan

Miljöministeriet strävar efter att verksamheten ska medföra så lite olägenheter för miljön som möjligt. Vi vill följa principerna för hållbar utveckling i vårt arbete. Vi strävar efter att arbeta ekologiskt och orsaka så lite utsläpp som möjligt, såväl i tjänstemännens arbete till vardags som i ministeriets verksamhet överlag.

En grupp vid ministeriet har i uppgift att främja dessa mål genom att tänka igenom ministeriets miljöpolicy. Gruppen, som inrättades 2008, representerar alla avdelningar vid ministeriet och utvecklar ministeriets verksamhet i en allt mer miljövänlig riktning. Gruppen ordnar också exkursioner till olika organisationer som tar fram eller tillämpar miljövänliga innovationer.

Miljöministeriet medlem i WWF:s Green Office-nätverk

År 2011 anslöt sig miljöministeriet till Världsnaturfonden WWF:s Green Office-nätverk. Green Office är ett miljöledningssystem som är avsett för arbetsplatser. Med hjälp av systemet kan arbetsplatserna minska sin miljöbelastning, spara på material- och energikostnaderna och bidra till att begränsa klimatförändringen.

WWF utvärderar miljöministeriets genomförande av Green Office-systemet genom regelbundna kontroller och utifrån ministeriets årliga rapportering.

Inom systemet följer man upp miljökonsekvenserna av resor, anskaffningar, fastighetsunderhåll (energi- och vattenförbrukning och avfall) och pappersförbrukning (publikationer, kopiering, utskrifter).

Mer information

[email protected]