Klimatet

Mänskans verksamhet leder till att klimatet värms upp, och uppvärmningen har allvarliga konsekvenser. I FN:s klimatförhandlingar har man ställt upp ett mål att begränsa höjningen av den globala temperaturen till två grader, och sträva efter att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. För att lyckas med det behövs kraftiga och snabba utsläppsminskningar. Trots begränsningsåtgärder värms klimatet upp, och därför måste vi också anpassa oss till förändringen.

I Finland leder miljöministeriet de klimatförhandlingar som förs under FN:s klimatkonvention samt Europeiska unionens förhandlingar om klimatfrågor. Inom den nationella klimatpolitiken ansvarar miljöministeriet för samordningen av ministerierna och för sin del för den beredning och rapportering som hänför sig till klimatpolitiken. Miljöministeriet är också sekretariat för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

Vi ansvarar också till exempel för markanvändnings- och regionplaneringspolitiken, byggandet, avfallspolitiken och främjandet av cirkulär ekonomi, som alla har nära samband med minskningen av utsläpp och anpassningen till klimatförändringen. Till vårt ansvarsområde hör också biologisk mångfald, och förlusten av biologisk mångfald är kopplad till klimatförändringen.