Vatten- och havsvården

Miljöministeriet har inlett programmet för effektiverat vattenskydd för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. I överensstämmelse med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering kommer programmet för effektiverat vattenskydd och skydd av Östersjön under valperioden att fortsätta genomföras åtminstone i nuvarande utsträckning för att vattnen ska uppnå god ekologisk status.