Digital byggd miljö

Både i Finland och i andra länder pågår omfattande reformer som ska förbättra hanteringen och användningen av information och påskynda digitaliseringen. Genom digitalisering eftersträvas en smidigare och effektivare offentlig förvaltning och framför allt bättre tjänster. Målet är att i hela samhället effektivt utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför, till förmån för såväl näringslivet som invånarna.

Visionen för digitalisering av den byggda miljön fram till 2030

Finland har år 2030 en välfärdsskapande och hållbar livsmiljö som bygger på världens bästa kunskap.

I den digitala omställningen är det i grund och botten fråga om att information från olika källor ska kunna röra sig på ett interoperabelt och informationssäkert sätt.

Digitaliseringen främjas för att den möjliggör förbättringar av flera andra verksamheter. Arbetet inom den offentliga förvaltningen skapar en grund för riksomfattande elektroniska tjänster inom fastighets- och byggbranschen samt nya affärsmöjligheter.

Vi behöver till exempel exaktare information om hur byggande och områdesanvändning påverkar klimatet. Exaktare information kan också hjälpa till att återvinna byggnadsdelar och på så sätt minska användningen av naturresurser. Lättillgänglig och tillförlitlig information stärker demokratin och människornas möjligheter att påverka utvecklingen i den egna omgivningen.

Vad görs just nu?

Miljöministeriet utvecklar i synnerhet uppgifter om områdesanvändning och tillstånd för byggande. Tillsammans med undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde förbättrar vi kvaliteten på kulturmiljöinformationen.

De tre delarna av den digitala omställningen är

  • lagstiftningen
  • informationens interoperabilitet och
  • informationssystemreformen.

Lagstiftningen

Lagstiftningen reviderades som en del av reformen av markanvändnings- och bygglagen samt i den nya bygglagen och lagen om datasystemet för den byggda miljön.

Utvecklingen av lagstiftningen påverkas också av nationella riktlinjer och regleringen från EU.

Inter­operabiliteten

Interoperabiliteten för information om den byggda miljön innebär gemensamt överenskomna ordlistor, kodsystem och informationsmodeller som möjliggör att avsändaren och mottagaren förstår informationen på samma sätt. Resultaten av interoperabilitetsarbetet, såsom de gemensamt specificerade informationsmodellerna, sammanställs på interoperabilitetsplattformen.

Data­systemet för den byggda miljön

Datasystemet för den byggda miljön är det nya gemensamma hemmet för information där uppgifter om områdesanvändning och byggande i fortsättningen finns tillgängliga.

Juhana Rautiainen, programchef 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Stöd för ledningen Telefon:0295250075   E-postadress:


Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Stöd för ledningen Telefon:0295250223   E-postadress: