Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik: Finansiering för grön omställning bör riktas i synnerhet till stora infrastrukturförändringar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2022 16.20
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik betonade vid sitt möte på torsdagen att finansiering för grön omställning behövs i synnerhet för att möjliggöra stora infrastrukturförändringar. En förutsägbar investeringsmiljö är en central förutsättning för den gröna omställningen. Offentlig finansiering bör fungera som en hävstång för privata investeringar så att den gröna omställningen påskyndas allt effektivare. Ordförande för mötet var rundabordsforumets vice ordförande Maria Ohisalo.

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade vid sitt möte viktiga investeringsbehov för att främja den gröna omställningen. Forumet diskuterade dessutom hur olika rättviseaspekter bör beaktas vid finansieringen av den gröna omställningen.

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski berättade om de preliminära synpunkterna hos den arbetsgrupp som utreder finansieringen av den gröna omställningen. Janne Peljo, som är ledande sakkunnig vid Finlands näringsliv, talade om åtgärder för att öka Finlands s.k. koldioxidhandavtryck, dvs. produkters och branschers positiva klimatpåverkan.

Vid diskussionen behandlades i synnerhet behoven av investeringar i stora infrastrukturförändringar: vätgasekonomi, elektrifiering av transporterna, rätt dimensionering av elnätet, industriprocesser, klimatsäker livsmedelsproduktion och produktion av kritiska mineraler. Rundabordsforumet betonade dessutom att smidiga tillståndsprocesser är av avgörande betydelse ur investeringsperspektiv. För att den gröna omställningen ska kunna främjas så effektivt som möjligt bör stöd som inverkar negativt på den riktas om och politiken systematiskt beakta den gröna omställningen inom olika sektorer. Stöd som påskyndar hushållens gröna omställning och uppmuntrar till energirenoveringar och byggande av laddinfrastruktur bör fortsatt betalas.

Kopplingen mellan förlust av biologisk mångfald och klimatkrisen framhölls också vid rundabordsforumets möte. Finansieringen bör stödja en lösning av båda kriserna. Klimatåtgärderna får inte inverka negativt på den biologiska mångfalden eller äventyra uppfyllelsen av andra miljömål, och den s.k. principen om att inte orsaka betydande skada bör tillämpas på ett heltäckande sätt när beslut fattas om användningen av offentliga medel. Att bevara den biologiska mångfalden är en viktig investering för att trygga förutsättningarna för välfärd.

Rundabordsforumet underströk att den gröna omställningen framför allt är en möjlighet för Finland. När man ökar Finlands och finländska produkters och tjänsters positiva klimatpåverkan skapas välfärd, nya arbetstillfällen och nya möjligheter för alla. För en del branscher innebär den gröna omställningen dock en mindre ljus framtid. Ur rättvisesynvinkel bör det riktas finansiering för rådgivning och omskolning till dessa strukturomvandlingsbranscher.

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.