Förordningar om typgod­kännande

Typgodkännande är ett frivilligt sätt för tillverkaren att visa att en byggprodukt till sina egenskaper uppfyller de föreskrivna väsentliga tekniska kraven när det gäller det användningsändamål som tillverkaren har uppgett. En tillverkare som så önskar kan ansöka om typgodkännande för en byggprodukt som omfattas av en förordning om typgodkännande. Typgodkännande beviljas av ett typgodkännandeorgan som miljöministeriet har bemyndigat.  Typgodkännandet förutsätter certifiering av tillverkningskontrollen. Typgodkännandet är förpliktande för byggnadstillsynsmyndigheterna, vilket betyder att en typgodkänd byggprodukt kan användas i ett byggnadsverk.

En byggprodukt får inte märkas som typgodkänd efter det att övergångsperioden för en ny harmoniserad produktstandard som gäller byggprodukten har löpt ut. Om CE-märkning blir tillämplig på produkten, upphör typgodkännandet att gälla.

Valid förordningar om typgod­kännande

Hållfasthet och stabilitet
Finlex: Miljöministeriets förordning om typgodkännande av svetsbart armeringsstål och armeringsnät
Brandsäkerhet
Hälsa
2/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader
1/20 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader
11/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenlås avsedda för spillvatteninstallioner i byggnader
10/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avlopsrör och rördelar av polypropen flexibla anslutningsrör avsedda för spillvatteninstallioner i byggnader
9/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar avsedda för vatteninstallioner i byggnader
8/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av envägsventiler avsedda för spillvatteninstallioner i byggnader
7/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av vattenarmaturer avsedda för vatteninstallioner i byggnader
6/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av avstängningsventiler avsedda för vatteninstallioner i byggnader
5/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopplingar för PEX-rör avsedda för vatteninstallioner i byggnader
4/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flerskiktsrör och deras kopplingar avsedda avsedda för vatteninstallioner i byggnader
3/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av rördelar av mässing och koppar avsedda för vatteninstallioner i byggnader
2/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av kopparrör avsedda för vatteninstallioner i byggnader
1/19 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallioner i byggnader
2/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av flexibla anslutningsrör avsedda byggnaders vattensystem
1/18 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av PEX-rör avsedda byggnaders vattensystem
Anvämdningssäkerhet
Hinderfrihet
Bullerbekämpning och ljudförhållanden
Energieffektivitet