Kommunernas klimatplaner

Aktuellt

Enligt regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ska skyldigheten för kommunerna att utarbeta klimatplaner slopas genom en lagändring (RP 2024). I regeringens budgetförslag föreslås det att de anslag som reserverats för kommunernas klimatplaner ska slopas redan från 2024.

Miljöministeriet bereder för närvarande en regeringsproposition om ändring av klimatlagen så att kommunernas skyldighet att utarbeta en klimatplan slopas. Ett diskussionsmöte om detta ordnas den 15 februari 2024. Mötet är avsett särskilt för kommunala och regionala aktörer. Anmäl dig till diskussionsmötet senast den 9 februari 2024 via anmälningsblanketten (Lyyti.fi). Den officiella remissbehandlingen ordnas sannolikt i april-maj 2024.

Miljöministeriet beviljade kommunerna understöd för beredningen av klimatplanerna. Föresatsen i regeringsprogrammet har inga konsekvenser för de projekt som beviljats understöd, och de kan genomföras enligt projektplanen.

Understöd beviljades enligt följande: Enskilda kommuner:  Askola, Euraåminne, Hangö, Ikalis, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Karleby, Kristinestad, Loimaa, Muhos, Nousis, Nurmes, Oripää, Raumo, Rusko, Sagu, Soini, Torneå och Etseri Kommunernas gemensamma projekt: Hollola, Asikkala, Gustav Adolfs, Itis, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä Lestijärvi, Halso, Kaustby, Vetil, Toholampi, Perho Mörskom, Pukkila, Lappträsk Brahestad, Siikajoki, Pyhäjoki Ruokolax, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Lemi, Taipalsaari Siikalatva, Pyhäntä, Haapavesi Uurainen, Petäjävesi, Multia, Keuru Nystad, Letala Viitasaari, Pihtipudas, Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Kinnula, Saarijärvi

Bestämmelser om kommunernas klimatplaner finns i klimatlagen

Enligt 14 a § i klimatlagen ska varje kommun utarbeta eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäktigeperiod. Planen ska bland annat innehålla ett utsläppsminskningsmål och åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Dessutom ska kommunen följa hur planen genomförs och beakta den i kommunstrategin och i kommunens verksamhetsberättelse. Klimatplanen ska antas av kommunfullmäktige. 

Kommunen kan också utarbeta en plan tillsammans med andra kommuner i området, men den gemensamma planen ska innehålla kommunspecifika mål och åtgärder. Om kommunen så önskar kan den också ta in mål och åtgärder som gäller kolsänkor och anpassningen till klimatförändringarna eller integrera klimatplanen i en annan kommunal plan.  Dessutom kan till exempel en verksamhetsplan enligt kommunsektorns energieffektivitetsavtal utnyttjas som en del av klimatplanen. 

Den första klimatplanen enligt klimatlagen ska bli klar senast under fullmäktigeperioden 2025–2029. 

Handbok

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral har berett en handbok till stöd för beredningen av kommunernas klimatplaner. Syftet med handboken är att ge kommunerna information om hur de ska sköta den lagstadgade uppgiften. Handboken riktar sig särskilt till kommuner som inleder sitt klimatarbete, men den innehåller också nyttig information om ett mer ambitiöst genomförande av klimatarbetet till kommuner som har kommit längre i arbetet. 

Utbildningar

Miljöministeriet har till stöd för beredningen av den kommunala klimatplanen planerat  utbildningar kring olika teman. Upptagningar från utbildningen med textning på finska och svenska läggs senare ut på denna webbsida.

Meddelanden, rapporter och utredningar

Mer information

Miia Berger, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat Telefon:0295250265   E-postadress: