Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade kommunernas klimatarbete

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.4.2022 17.18
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade kommunernas klimatarbete tisdagen den 20 april. I diskussionen lyftes fram innehållet i kommunernas klimatplaner samt företagens och andra aktörers möjligheter att påskynda det klimatarbete som utförs i kommunerna. Ordförande för mötet var vice ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik, klimat- och miljöminister Emma Kari.

Vid rundabordsforumet konstaterades det att man i kommunernas klimatplaner bör satsa på verkningsfullhet, rättvisa samt öppen och inkluderande beredning där i synnerhet ungas röst blir hörd. För att kunna verkställa planerna föreslogs det att klimatplanerna kopplas till kommunstrategierna. När det gäller kraven på planernas innehåll är det viktigt att också beakta skillnaderna i de olika kommunernas situationer.

I de inledande anförandena berättade regeringssekreterare Outi Kumpuvaara från miljöministeriet om kommunernas klimatplan som planeras bli en del av klimatlagen. Programchef Olli-Pekka Pietiläinen från miljöministeriet berättade om hur staten påskyndar kommunernas klimatarbete genom programmet Kommunernas klimatlösningar. Åbo stads klimatdirektör Risto Veivo berättade om kommunkoncernens och företagens klimatsamarbete i Åbo och Åbo regionen.

Kommunernas klimatmål uppnås i invånarnas och aktörernas vardag

Vid rundabordsforumet betonades vikten av en kontinuerlig dialog och ett mångsidigt samarbete mellan kommunen och dess invånare och aktörer när det gäller att uppnå kommunernas klimatmål. Kommunorganisationens och kommunkoncernens andel av de utsläpp som uppstår inom kommunen varierar avsevärt. Dessutom ger de upphov till klart mindre utsläpp än andra aktörer i området. Kommunernas klimatmål kan därför uppnås endast genom samarbete med invånare, företag, organisationer och andra aktörer.

Vid rundabordsforumet konstaterades det att kommunen erbjuder kommuninvånarna förutsättningar för en hållbar vardag och erhåller en verksamhetsmiljö för företagen. Kommuninvånarna gör val och företagen utvecklar hållbara produkter och tjänster för kommuninvånarnas och kommunens behov. Organisationerna är goda samarbetspartner när det gäller att stärka de färdigheter som behövs för en hållbar vardag och egen beredskap i klimatkrisen. Företagen kan utveckla innovativa produkter och tjänster som kan bidra till utsläppsminskningar och ta fram lösningar även på den internationella marknaden.

I diskussionen betonades också kommunernas nyckelroll i omställningen till ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle, eftersom Finlands växthusgasutsläpp utgörs av de totala utsläppen som uppstår inom områdena för dess 309 kommuner. Staten påskyndar kommunernas klimatarbete med hjälp av både lagstiftning och olika stödprogram och verktyg. Förutom utsläppsminskningar medför klimatkunnandet också gott anseende och nya partnerskap och lösningar till kommuner samt gör dem attraktivare och konkurrenskraftigare.

Mer information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare, revideringen av klimatlagen
tfn 0295250225
[email protected]

Olli-Pekka Pietiläinen
programchef, programmet Kommunernas klimatlösningar
tfn 0295250316
[email protected]

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035. Diskussionen om klimatlagen kan man följa under hashtaggen #ilmastolaki och programmet Kommunernas klimatlösningar hittar man under hashtaggen #kuntienilmastoratkaisut.