Aktuellt

Pressmeddelanden

EU:s miljöministrar sammanträder i Bryssel

17.6.2024 8.00
MM
Ministrarna ska diskutera EU:s klimatmål för 2040, hanteringen av klimatrisker och förordningen om restaurering av natur. Ministrarna ska försöka nå en allmän riktlinje om översynen av ramdirektivet om avfall, direktivet om miljöpåståenden och direktivet om markövervakning.

Beredningen av bygglagens paragraf om kortvarig uthyrning fortsätter utifrån remissvaren

14.6.2024 11.24
MM
I en remissbehandling som avslutades den 6 juni begärde miljöministeriet utlåtanden om ett förslag om att till bygglagen foga en ny paragraf, 40 a §, där det föreskrivs om definitionerna av boende och inkvartering.

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen träffar klimatkommissionär Hoekstra i Helsingfors den 13 juni

13.6.2024 11.48
MM
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen träffar Europeiska unionens klimatkommissionär Wopke Hoekstra i Helsingfors torsdagen den 13 juni.

De vitkindade gässens vårflytt var snabb och rekordtidig

13.6.2024 10.03
MM
Muuttavia valkoposkihanhia.
Bild: Jari Kontiokorpi
Vårflytten nådde sitt slut i slutet av maj. Varmt väder och medvind bidrog till en smidig flytt.

Colorados guvernör Jared Polis besöker Finland den 13–14 juni

13.6.2024 8.38
ANM MM UM
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen träffar Polis i Helsingfors den 13 juni.

Miljöministeriet utvecklar lagstiftningen om tillståndsförfaranden för produktionsanläggningar för förnybar energi

12.6.2024 9.53
MM
Miljöministeriet har inlett ett projekt där ändringar bereds i lagen om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Syftet med lagen är att påskynda tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi samt att förbättra bland annat rådgivningen i anslutning till förfarandena.

Nytt beslut om skydd av statens mark och nationella kriterier för naturskogar på remiss

11.6.2024 12.32
JSM MM
Regeringen främjar naturvården genom en helhet som består av ett beslut om skydd av statens mark och av fastställande av nationella kriterier för naturskogar.

EIF och åtta partnerbanker erbjuder finländska små och medelstora företag och bostadsaktiebolag ett låneprogram på en miljard euro för hållbara investeringar

7.6.2024 13.30
ANM MM
Europeiska investeringsfonden (EIF) har tecknat avtal med åtta ledande banker och finansiella institut i Finland för att hjälpa små och medelstora företag, små mid-cap-företag och bostadsaktiebolag. Avtalen möjliggör lånefinansiering på cirka en miljard euro för investeringar i projekt som främjar klimatmålen och miljöhållbarheten i Finland.

Genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda: Utarbetandet av en byggnadsrenoveringsplan inleds

5.6.2024 13.02
MM
Det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) trädde i kraft den 28 maj 2024. Miljöministeriet har börjat genomföra direktivet i den nationella lagstiftningen. Som första projekt inleds utarbetandet av en byggnadsrenoveringsplan.

Nuläget och utvecklingsbilderna för havsbaserad vindkraft har utretts

5.6.2024 9.52
MM
Miljöministeriets utredning beskriver nuläget och möjliga utvecklingsbilder för den havsbaserade vindkraften, efterfrågan på förnybar energi och behoven att utveckla överföringsnäten samt konsekvenserna av havsbaserad vindkraft för andra marina branscher. Den färska bilden av den havsbaserade vindkraftens utveckling stöder uppdateringen av Finlands havsplan och främjar en hållbar användning av havet.