Aktuellt

Pressmeddelanden

Statsrådet understöder avståendet från användningen av tandamalgam år 2025

21.9.2023 13.34
MM
Statsrådet anser att EU-kommissionens förslag till ändring av kvicksilverförordningen är bra. Genom förslaget förbjuds användningen av tandamalgam och tillverkningen av vissa kvicksilverlampor. Förslaget bidrar till EU:s mål att fasa ut tillverkningen och exporten av produkter som innehåller kvicksilver. Regeringen lämnade i dag till riksdagen en U-skrivelse där den fastställer sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Arbetsgruppsrapport
Stödjande av byggbranschens utveckling genom offentliga åtgärder medför endast begränsad och temporär nytta

19.9.2023 21.29
FM MM
En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet och miljöministeriet uppskattar att nybyggnaden av bostäder minskar kraftigt 2023 och kommer att ligga på en anspråkslös nivå också nästa år. I sin rapport lägger arbetsgruppen fram förslag till stödåtgärder som regeringen fattade beslut om vid budgetförhandlingarna. 

Orpos regering har förhandlat om budgeten: Nu styrs Finland in på rätt spår mot en hållbar tillväxt

19.9.2023 21.19
ANM FM FSM IM JM JSM KM MM SHM SRK UKM UM
Sari Essayah, Riikka Purra, Petteri Orpo ja Anna-Maja Henriksson
Statsminister Petteri Orpos regering har vid sina första budgetförhandlingar fattat beslut som ska styra in Finland på rätt spår mot en hållbar tillväxt. Regeringen inleder strukturella reformer för att sätta fart på sysselsättningen och tillväxten, vars positiva inverkan på den offentliga ekonomin kommer att synas under de närmaste åren. Regeringen fattade också beslut om anpassningsåtgärder.

Tjänsten som överdirektör vid miljöministeriets klimat- och miljöskyddsavdelning söktes av 25 personer

14.9.2023 13.14
MM
Inom utsatt tid söktes tjänsten som överdirektör vid miljöministeriets klimat- och miljöskyddsavdelning av 25 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 december 2023 för en period på fem år.

Finlands naturpanels uppgifter har preciserats – nomineringen av medlemmar för den nya mandatperioden inleds

13.9.2023 14.01
MM
Foto: Juha Metso
Statsrådet har i dag godkänt förordningen om naturpanelen. Förordningen preciserar naturvårdslagens bestämmelser om Finlands naturpanel. Miljöministeriet ber nu högskolorna och forskningsinstituten föreslå medlemmar till naturpanelen. Den nuvarande naturpanelens fyraåriga mandatperiod löper ut i år.

Minister Mykkänen: Finland har utmärkta möjligheter att bli en stormakt inom ren energi

7.9.2023 10.00
ANM MM
Regeringen inleder under hösten ett antal projekt som syftar till att snabba upp energiomställningen. Målet är att locka utsläppsminskande investeringar till Finland och göra Finland till en föregångare när det gäller ren energi och koldioxidhandavtryck.

Arbetsgrupp tillsatt för att utreda konjunkturläget inom bostadsbyggandet

5.9.2023 13.03
FM MM
Rakennuksia.
Syftet med utredningen är att undersöka det avtagande bostadsbyggandets betydelse för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och ett tillräckligt utbud av bostäder.

Miljöministeriet och Tekniska Handelsförbundet
Green deal-avtalet har ökat elektrifieringen inom arbetsmaskinbranschen

5.9.2023 8.17
MM
Enligt en färsk uppskattning har de mål i avtalet* mellan miljöministeriet och Tekniska Handelsförbundet som går ut på att öka användningen av helt eldrivna arbetsmaskiner uppnåtts snabbare än väntat. Avsikten med avtalet (2019) är att minska koldioxidutsläpp orsakade av arbetsmaskiner.

Den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald publicerade en viktig rapport om invasiva arter

4.9.2023 15.56
JSM MM
I det plenarmöte som den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald (IPBES) höll i Bonn i Tyskland den 28 augusti–2 september godkändes en global utvärderingsrapport om invasiva främmande arter. Rapporten stöder skyddet och det hållbara nyttjandet av den biologiska mångfalden i Finland. Vid mötet valdes också Eeva Primmer från Finlands miljöcentral till IPBES styrelse.

Delta i kulturmiljödagarna och i landskapsdagen i september–oktober

4.9.2023 11.20
MM
Kulturmiljödagarna och landskapsdagen firas även denna höst. Kulturmiljödagarna firas den andra veckan i september. Den internationella landskapsdagen är den 20 oktober.