Aktuellt

Pressmeddelanden

Biodiversitetsarenan: Det behövs omfattande samhälleligt engagemang för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – den nationella strategin för biologisk mångfald svarar mot utmaningen

25.1.2022 13.40
MM
För att stoppa förlusten av biologisk mångfald krävs att den biologiska mångfalden förstås som en fråga som gäller såväl kultur och ekonomi som politik. Dessutom måste olika aktörer, såsom företag, markägare och investerare, förbinda sig till att genomföra den ekologiska omställningen. Så här summerar Biodiversitetsarenan sina slutsatser. Biodiversitetsarenan samlade ett stort antal sakkunniga från olika delar av samhället för att diskutera de bakomliggande orsakerna till förlusten av biologisk mångfald och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kommunernas och regionernas klimatarbete utvidgas – allt fler kommuner deltar i utvecklandet av klimatlösningar

25.1.2022 10.35
MM
En flygbild av stadsbilden i Åbo.
Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar har hittills nått ett stort antal kommuner och andra målgrupper inom klimatarbetet Programmet har finansierat cirka 120 klimatprojekt runt om i Finland 2019–2021. Lärdomarna och verksamhetsmodellerna från projekten främjar och påskyndar kommunernas och regionernas övergång mot en klimatsäker framtid.

Det nya arkitekturpolitiska programmet betonar arkitekturens förmåga att stödja välfärden och hållbarheten i samhället

20.1.2022 10.04
MM UKM
Vellamo TSR. Foto: Kotka stad
Arkitekturen har en väsentlig inverkan på människans och naturens välbefinnande. God arkitektur och planering tar tid och anpassas till nya ändamål enligt behov. Dessa är bärande teman i Finlands nya arkitekturpolitiska program. Programmet ställer upp mål och åtgärder för att utveckla den byggda miljöns övergripande hållbarhet 2022–2035.

EU:s miljöministrar sammanträder i Amiens för att diskutera kemikaliestrategin och rättvisan i EU:s klimatpolitik

20.1.2022 9.24
MM
EU:s miljö- och energiministrar håller inofficiella möten i Amiens i Frankrike 20–22.1.2022. Finland representeras av miljö- och klimatminister Emma Kari samt näringsministerns statssekreterare Jukka Ihanus. Frankrike är värd för mötena.

Bättre påverkansmöjligheter för boende i hyreshus – reformen av lagen om samförvaltning på remiss

18.1.2022 9.38
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till propositionen om samförvaltning för de boende och ägarna i statligt understödda hyreshus. Genom reformen av lagen om samförvaltning vill man i enlighet med regeringsprogrammet stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Skogsbruk medför en relativt liten risk för grundvattnets kvalitet

18.1.2022 9.05
JSM MM VN TEAS
Grundvattennivån mäts i Patamäki grundvattenområde i Karleby 2017
Grundvattennivån mäts i Patamäki grundvattenområde i Karleby 2017. Foto: Ritva Britschgi, Finlands miljöcentral
Skogsbrukets verifierade effekter på grundvattnets kvalitet har visat sig vara relativt små. Det finns dock tämligen lite forskningsdata om effekterna, och därför bör uppföljningen ökas och utvecklas så snabbt som möjligt. Detta kom man fram till i en utredning där man samlade ett omfattande informationspaket för skogsägare och experter och identifierade behov av fortsatt utveckling.

Lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur har stadfästs

14.1.2022 11.43
MM
Republikens president har i dag stadfäst lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Syftet med den nya lagen är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador. I synnerhet fridlysta fåglar har orsakat omfattande skador under de senaste åren. Lagen träder i kraft efter att kommissionen har godkänt de bidragssystem som ingår i lagen.

Nästan två miljarder euro i räntestödslån för att främja byggandet av bostäder till rimligt pris

13.1.2022 13.23
MM
Statsrådet har fattat beslut om 2022 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktionen av hyresbostäder till rimligt pris genom att fördela räntestödsfullmakter till ett belopp av sammanlagt 1,95 miljarder euro.

12 personer har sökt tjänsten som kommunikationsdirektör vid miljöministeriet

29.12.2021 17.17
MM
Tjänsten som kommunikationsdirektör vid miljöministeriet söktes inom den utsatta tiden av 12 personer. Tjänsten tillsätts för en period på fem år.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition om EU:s minskning av plastprodukters inverkan på miljön

23.12.2021 10.36
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag om att det ska inrättas ett nätverk för separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast och att producenterna ska vara skyldiga att ge kommunerna ersättning för avfallshanteringen och städningen av vissa plastprodukter.