Boende i delägar­bostad

I en delägarbostad bor man först som hyresgäst, och när hyresperioden löpt ut kan man lösa in bostaden så att man äger den helt.

Delägarbostäder produceras med både statligt stöd och fri finansiering. Bestämmelser om statligt subventionerade delägarbostäder finns i en separat lag, som trädde i kraft den 1 mars 2002. För delägarbostäder som finansierats före detta datum gäller enbart villkoren i det avtal som ingåtts mellan bostadsproducenten och den som bor i bostaden.

Valet av boende till delägarbostäder som subventioneras av staten sker på samma sätt som när man väljer boende till statsunderstödda hyresbostäder.

Mer information