Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik till nästa regering: vi måste hålla fast vid målet att nå klimatneutralitet

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.2.2023 16.31
Pressmeddelande
Rundabordsforumet för klimatpolitik höll sitt sista möte tisdagen den 21 februari

Finland måste hålla fast vid sitt mål att uppnå klimatneutralitet 2035 och sträva efter att vara koldioxidnegativt strax därefter. Klimat- och naturåtgärder får inte skjutas upp eller återkallas, konstaterade rundabordsforumet för klimatpolitik vid sitt sista möte på tisdagen. Statsminister Sanna Marin var ordförande för mötet.

I och med mötet framförde rundabordsforumet sina budskap till nästa regering. Medlemmarna påminde om att naturkrisen och klimatkrisen måste lösas samtidigt och med förståelse av deras kopplingar till varandra så att man inte förvärrar det ena problemet när man löser det andra. Utöver målet att bli klimatneutralt bör Finland också förbinda sig till mål och åtgärder som stoppar förlusten av biologisk mångfald före 2030, eftersom biologisk mångfald utgör grunden för vår välfärd.

I rundabordsanförandena ansågs det viktigt att trygga antalet kolsänkor och öka Finlands positiva klimatavtryck. Skapandet av en positiv vision och förståelig kommunikation om klimatpolitiken betonades. Vid diskussionerna behandlades dessutom bl.a. stärkande av den kompetens som behövs för att bygga ett klimatneutralt samhälle, marknadsmässiga lösningar och säkerställande av social, ekonomisk och regional rättvisa.

Rundabordsforumet för klimatpolitik önskade fortsatt verksamhet

Medlemmarna vid rundabordsforumet för klimatpolitik betonade att forumet har varit mycket nyttigt för att öka den gemensamma förståelsen. Anförandena ansågs vara högklassiga och förbättra det gemensamma kunskapsunderlaget. Samtidigt som olika sektorers synpunkter har blivit en del av rundabordssamtalet har rundabordsforumet för klimatpolitik fungerat som en katalysator för utvecklingsprojekt och ställningstaganden också i medlemsorganisationerna. Verksamheten fick också beröm för den politiska ledningens engagemang i arbetet och för att diskussionerna har hållit en hög nivå.

 

Ytterligare information

Ilkka Kaukoranta                                                                            
Statsministerns specialmedarbetare                                                                   
tfn 040 752 8637
ilkka.kaukoranta(a)gov.fi

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma(a)gov.fi

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
jarmo.muurman(a)gov.fi

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och genomförandet av klimatpolitiken.

Rundabordsforumet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Maria Ohisalo Mika Lintilä Sanna Marin