Miljöministeriets kontaktinformation

Postadress

PB 35, 00023 Statsrådet

Telefon

0295 16001 (statsrådet växel)

Fax

09 1603 9320

Besöksadress

Alexandersgatan 7, Helsingfors

Vid huvudentrén finns både en trappa och en ramp, och möteslokalerna kan nås med hiss. I anslutning till möteslokalerna finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Miljöministeriet har inga egna parkeringsplatser, de närmaste tillgänglighetsanpassade parkeringsplatserna (som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga) finns på Fabiansgatan. Miljöministeriets information ger närmare upplysningar (tfn 0295 250 192 eller [email protected]).

Registratorskontoret

Postadress: PB 35, 00023 Statsrådet
Telefon: 02952 50300
E-post: [email protected]

Handlingarna som är adresserade till miljöministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors, kl. 8.00-16.15).

Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till miljöministeriets registratorskontor med säker e-post.

Nätfaktureringsadress

FO-nummer: 0519456-1
EDI-kod: 003705194561
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
Moms: FI05194561