Finlands färdplan för plast: Minska, undvik, återvinn och ersätt

En samarbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet har, stödd av ett sakkunnigsekretariat, utarbetat en nationell färdplan för plast. Färdplanen utgör ett första steg mot en ny, hållbar plastekonomi. Den sammanfogar en mängd centrala åtgärder som ska bidra till en lösning på de utmaningar som plast medför.

Arbetsgruppens uppgift var att fastställa och rangordna kort- och långsiktiga åtgärder som ska hjälpa Finland att

  • minska de olägenheter som plastavfall och plastskräp orsakar,
  • effektivisera tillvaratagandet och materialåtervinningen av plast och bidra till bättre produktplanering,
  • pådriva nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi och
  • minska beroendet av fossila råvaror.

Inför att färdplanen skulle utarbetas öppnade miljöministeriet en plattform för webbdiskussion. Idéerna från diskussionen finns nu samlade:

EU:s plaststrategi

Genom att utarbeta en färdplan har Finland samtidigt också förutsett de åtgärder som blir aktuella i och med EU:s plaststrategi. Europeiska kommissionen offentliggjorde en plaststrategi för EU i januari 2018. Målet med den är att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar: att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast och bidra till bättre produktplanering som främjar återanvändning, reparerbarhet och återvinning. Samtidigt skapas det förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Mer information

Merja Saarnilehto, programchef 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250259