Finlands färdplan för plast: Minska, undvik, återvinn och ersätt

Finlands andra färdplan för plast är ett omfattande nationellt program vars mål är att Finland övergår till en cirkulär ekonomi för plast före 2030.

Programmets första fas inleddes 2018, och programmet uppdaterades i början av 2022. Färdplanen för plast innehåller åtgärder för att minska de olägenheter som plast orsakar, undvika onödig konsumtion, effektivisera återvinningen av plast och finna ersättande lösningar. Programmet ställer också konkreta mål för hur åtgärderna ska framskrida.

EU:s plaststrategi

Genom att utarbeta en färdplan har Finland samtidigt också förutsett de åtgärder som blir aktuella i och med EU:s plaststrategi. Europeiska kommissionen offentliggjorde en plaststrategi för EU i januari 2018. Målet med den är att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar: att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast och bidra till bättre produktplanering som främjar återanvändning, reparerbarhet och återvinning. Samtidigt skapas det förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Mer information

Merja Saarnilehto, programchef 
miljöministeriet, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250259