Cirkulär ekonomi

Miljöministeriet har som mål att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin, vilket innebär att produktionen och konsumtionen ska hålla sig inom gränserna för jordens bärkraft. Den cirkulära ekonomin erbjuder lösningar på hur klimatförändringen kan begränsas och förlusten av biologisk mångfald stoppas. I en cirkulär ekonomi används naturresurserna på ett hållbarare och säkrare sätt och stannar kvar i kretsloppet en längre tid.

Vid miljöministeriet arbetar avdelningen för den byggda miljön, miljövårdsavdelningen och naturmiljöavdelningen med frågor som rör cirkulär ekonomi.

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi, som ska sträcka sig till 2035. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin.

Programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Färdplanen för plast

I den nationella färdplanen för plast har det sammanställts en rad åtgärder med vilka vi kan minska plasternas negativa konsekvenser, undvika onödig konsumtion, effektivisera materialåtervinningen och finna ersättande lösningar.

Muovitiekartta.fi: Färdplanen för plast

Koldioxidsnålt byggande

Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska.

Koldioxidsnålt byggande