EU och internationellt samarbete

För att man ska kunna främja en god och hållbar livsmiljö krävs det åtgärder på alla beslutsarenor. I synnerhet miljöfrågorna är gränsöverskridande till sin karaktär, och därför krävs det fortgående internationellt samarbete för att vi ska kunna lösa dem.

Miljöministeriet representerar Finland i många internationella samarbetsforum. Finland är part i över hundra internationella miljöavtal och deltar aktivt i det internationella, regionala och bilaterala samarbetet, som bland annat syftar till att främja hållbar utveckling.

Internationella avtal

Finland är part i mer än hundra internationella miljöavtal. Avtalen utgör ryggraden i bekämpningen av globala miljöhot.

Internationella miljöavtal

Samarbete i EU

Finland främjar hållbar utveckling och hänsyn till miljöaspekter inom alla verksamhetsområden i Europeiska unionen.

Samarbete i EU

Det nordiska samarbetet

De nordiska länderna har en lång tradition av miljösamarbete. För miljöministeriets del är regeringsorganisationen Nordiska ministerrådet det viktigaste samarbetsorganet.

Det nordiska samarbetet