Ilmasto­politiikan pyöreä pöytä

Hiilineutraalin Suomen rakentamiseen tarvitaan koko yhteiskunta: ammattiliitot, kunnat, tutkijat, teollisuudenalat, etujärjestöt, nuoret ja kansalaisjärjestöt. Vuonna 2020 perustettu ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoaa nämä keskeiset sidosryhmät kiinteämmin mukaan kansallisten ilmastotoimien valmisteluun.

Pyöreä pöytä keskustelee erityisesti siitä, miten siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti reilulla tavalla. Keskeistä on rakentaa yhteiskuntaa suuntaan, jossa vähähiiliset ratkaisut ovat yrityksille ja kansalaisille houkuttelevia ja kannattavia. 

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ei tee päätöksiä, vaan tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa. Kokousten keskustelunaiheita ovat olleet esimerkiksi keskeiset ilmastopolitiikan suunnitelmat, EU:n 55-valmiuspaketti, toimialojen vähähiilitiekartat, ilmastolaki ja vihreä elvytys. Pyöreä pöytä kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035

Lisätietoa pyöreän pöydän toiminnasta ja kokouksista löydät valtioneuvoston sivuilta:

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokoonpano

Puheenjohtaja

Pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtajat

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen Sara Nyman, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Neuvottelukunnan toinen puheenjohtaja, Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition ry

Jäsenet

Porvoon apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz , Hinku-kunnat
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Puheenjohtaja Maria Löfgren, Akava ry
Puheenjohtaja Laura Hildén, Nuorten Agenda 2030 -ryhmä
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Paula Lehtomäki, Metsäteollisuus ry
Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjät
Toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, Kaupan liitto ry
Ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg, Finnish Development NGOs Fingo ry (Suomalaiset kehitysjärjestöt)
Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry
Suojeluasiantuntija Hanna Aho, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto ry
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Johtaja Miira Riipinen, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Mika Nykänen, Helsingin seudun liikenne HSL
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi
Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Ekonomisti Roope Ohlsbom, Suomen yrittäjät
Vaikuttamistyön ja neuvonnan tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry

Asiantuntijatahot

Tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Suomen ilmastopaneeli
Professori Lassi Linnanen, Kestävyyspaneeli
Hiilineutraali kiertotalous -teeman vetäjä Mari Pantsar, Sitra

Lisätietoja

Jarmo Muurman, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250185  


Heidi Alatalo, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250009