Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä.

Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulee tehdä sosiaalisesti ja alueellisesti reilulla tavalla. Keskeistä on rakentaa yhteiskuntaa suuntaan, jossa vähähiiliset ratkaisut ovat yrityksille ja kansalaisille houkuttelevia ja kannattavia. Yrittäjyys, kilpailukyky ja koko maan mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat reilun siirtymän edellytyksiä.

Pyöreä pöytä kokoaa sidosryhmät yhteen 

Pyöreän pöydän tarkoituksena on lisätä ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä ja tarjota sidosryhmille mahdollisuus osallistua kiinteämmin ilmastotoimien kansalliseen valmisteluun. Pyöreä pöytä kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa. 

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ei tee päätöksiä, vaan tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa. 

Pyöreä pöytä kokoontui vuoden 2020 aikana viisi kertaa. Aiheina olivat talouden elpyminen sekä vihreä elvytys, päästövähennykset ja energiaverotus, fossiilittoman liikenteen tiekartta sekä ilmastolaki. Ilmastopolitiikan pyöreän pöytä järjesti myös yhdessä Kestävän kehityksen toimikunnan ja Talousneuvoston kanssa syksyllä 2020 yhteiskokouksen, jossa käsiteltiin laajasti oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Vuoden 2021 aikana pyöreä pöytä on käsitellyt vähähiilisiä tiekarttoja, maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta, KAISU-ilmastosuunnitelmaa, ilmasto-energiastrategiaa, EU:n 55 -valmiuspakettia sekä vähähiilistä kiertotalouden sopimusta.

Sosiaalisessa mediassa pyöreän pöydän toimintaa voi seurata #ilmastonpyöreäpöytä, #hiilineutraali2035

Lisätietoa pyöreän pöydän toiminnasta ja kokouksista löydät valtioneuvoston sivuilta:

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokoonpano

Puheenjohtaja

Pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtajat

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen Sara Nyman, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Toimitusjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition ry

Jäsenet

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, Hinku-kunnat
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava ry
Puheenjohtaja Laura Hildén, Nuorten Agenda 2030 -ryhmä
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry
Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjät
Toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, Kaupan liitto ry
Ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg, Finnish Development NGOs Fingo ry (Suomalaiset kehitysjärjestöt)
Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry
Hallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto ry
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Mika Nykänen, Helsingin seudun liikenne HSL
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi
Ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen yrittäjät ry
Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Vaikuttamistyön ja neuvonnan tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry

Asiantuntijatahot

Tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Suomen ilmastopaneeli
Professori Eeva Furman, Kestävyyspaneeli
Hiilineutraali kiertotalous -teeman vetäjä Mari Pantsar, Sitra

Lisätietoja

Jarmo Muurman, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250185  


Heidi Alatalo, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250009