Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ei tee päätöksiä, vaan tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä asetettiin helmikuussa 2020 ja se toimii kuluvan hallituskauden ajan.

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokoonpano

Puheenjohtaja

Pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtajat

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Nuorten Agenda 2030 -ryhmän jäsen Sara Nyman, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Toimitusjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition ry

Jäsenet

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, Hinku-kunnat
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava ry
Puheenjohtaja Laura Hildén, Nuorten Agenda 2030 -ryhmä
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry
Hallituksen II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjät
Toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, Kaupan liitto ry
Ilmastotyön asiantuntija Emilia Runeberg, Finnish Development NGOs Fingo ry (Suomalaiset kehitysjärjestöt)
Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry
Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto ry
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne HSL
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi
Ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen yrittäjät ry
Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Vaikuttamistyön ja neuvonnan tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry

Asiantuntijatahot

Tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Suomen ilmastopaneeli
Professori Eeva Furman, Kestävyyspaneeli
Hiilineutraali kiertotalous -teeman vetäjä Mari Pantsar, Sitra

Lisätietoja

Merja Turunen, ympäristöneuvos 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Ilmasto 0295250387