Utvecklings program för bostads­politiken

Under 2020 bereddes ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken. Bostadspolitiken berör hela samhället och inverkar i hög grad på hur samhället utvecklas. Det bostadspolitiska utvecklingsprogrammet genomförs 2021–2028 och syftar till att göra bostadspolitiken mer långsiktig.

I utvecklingsprogrammet fastställer mål för utvecklingen av bostadspolitiken och åtgärder som ska leda till att målen nås. Till de frågor som behandlas hör t.ex.

  • boendekostnader
  • bostadsproduktionens volym och stödjande av bostadsproduktionen
  • polariseringen på bostadsmarknaden
  • boendets klimatkonsekvenser

Programmet bereddes av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet och där miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka var ordförande. Gruppen bestod av representanter för de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för bostadspolitiken. Arbetet stöddes av en parlamentarisk uppföljningsgrupp. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen var ordförande för uppföljningsgruppen.

Programmet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

Bakgrunds­material för beredningen

Mer information

Mikko Friipyöli, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250375   E-postadress: