Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är modellen för framtidens ekonomi. Den cirkulära ekonomin bidrar till att stävja klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen av naturresurser. I den cirkulära ekonomin används produkter och material tryggt och produkterna har en lång användningstid. Den cirkulära ekonomin innebär inte bara återvinning, utan också att hyra ut, reparera och dela produkter och material.

Statsrådet fattade ett principbeslut om ett strategiskt program för cirkulär ekonomi våren 2021. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

Beställ nyhetsbrevet för programmet för cirkulär ekonomi och få information om hur programmet framskrider till din e-post!

I nyhetsbrevet Kiertokirje finns en anslagstavla med intressanta och avgiftsfria evenemang och publikationer som anknyter till cirkulär ekonomi. Du kan anmäla kommande evenemang och nya publikationer via denna blankett (lyyti.fi), så försöker vi inkludera dem i ett lämpligt nyhetsbrev. Samtidigt kan du också ge oss respons eller tipsa oss om ett tema att skriva om. Följande nummer av Kiertokirje publiceras i juni 2022.

Aktuellt

Målet för programmet är ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle före 2035

Visionen för programmet för främjande av cirkulär ekonomi är Finland 2035: Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi utgör grunden för vår ekonomis framgång. Förverkligandet av visionen förutsätter hållbar och effektiv användning av naturresurser. Följande steg och mål utgör riktlinjerna för detta:

  • Förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minskar, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den inhemska totalförbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger nivån 2015. De naturresurser som används för tillverkning av exportprodukter omfattas inte av målet.
  • Resursernas produktivitet fördubblas jämfört med situationen 2015 fram till 2035. 
  • Materialens grad av cirkulär ekonomi fördubblas fram till 2035.

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi Miljörådet  0295250202  


Heikki Sorasahi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250165  


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi ( KIHI ) 0295048242  


Annukka Berg, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250279