Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Ministerns sekreterare

Kristina Tamminen, sekreterare 
miljöministeriet, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250286  

Statssekreterare

Terhi Lehtonen, statssekreterare 
miljöministeriet, Miljö- och klimatministerns kabinett 0295161000  

Statssekreterarens sekreterare

Emma Fransman, ledningens assistent 
miljöministeriet, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250238  

Specialmedarbetare

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare 
miljöministeriet, Miljö- och klimatministerns kabinett 0295250091  


Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare 
miljöministeriet, Miljö- och klimatministerns kabinett 0295250231  


Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare 
miljöministeriet, Miljö- och klimatministerns kabinett 0295250109  

Riikka Yliluoma Antti Heikkinen Timo Juurikkala

Miljövård
Klimatpolitik
Cirkulär ekonomi
Plaster
Avfall
Kemikalier
Internationella ärenden

 

Naturvård
Vatten och hav
METSO-handlingsplanen
Användning av naturen för Rekreation
Bioekonomi
Miljökonsekvensbedömning

Den byggda miljön
Områdesanvändning
Boende
Byggande
Totalreformen av MarkByggL, MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik)
Naturvård
Ekonomi
Social- och hälsovård

Specialmedarbetarnas sekreterare

Marja Sokura, specialmedarbetarens sekreterare 
miljöministeriet, Hallinto- ja kansainväliset asiat - tulosalue (HAKA), Henkilöstö, ohjaus ja talous (HOT) 0295250274