Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister Emma Kari är chef för miljöministeriet.

Ministerns sekreterare

Kristina Tamminen
0295 250 286
[email protected]

Statssekreterare

Terhi Lehtonen
0295 161 000
[email protected]

Statssekreterarens sekreterare

Emma Fransman
0295 250 238
[email protected]

Specialmedarbetare

Antti Heikkinen
ministerns specialmedarbetare
0295 250 231
[email protected]

 • Naturvård
 • Vatten och hav
 • METSO-handlingsplanen
 • Användning av naturen för rekreation
 • Bioekonomi
 • Miljökonsekvensbedömning

Milja Henttonen
ministerns specialmedarbetare
050 599 3094
[email protected]

 • Kommunikation och medierelationer
 • Samordningen av kommunikation för De Grönas ministergrupp

Jarno Lappalainen
ministerns specialmedarbetare
040 053 6973
[email protected]

 • Sekreterare för De Grönas ministergrupp

Erkki Perälä
ministerns specialmedarbetare
050 465 8388
[email protected]

 • Den byggda miljön
 • Områdesanvändning
 • Boende
 • Byggande
 • Totalreformen av markanvändnings- och bygglag
 • MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik)

Riikka Yliluoma
ministerns specialmedarbetare
0295 250 091
[email protected]

 • Miljövård
 • Klimatpolitik
 • Cirkulär ekonomi
 • Plaster
 • Avfall
 • Kemikalier

Specialmedarbetarnas sekreterare

Marja Sokura
0295 250 274
[email protected]