Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo leder miljöministeriet. Hon ansvarar inom statsrådet för frågor som rör miljö, byggande och boende. Det gäller bland annat klimatpolitik, natur- och vattenskydd, förebyggande av förorening av miljön, cirkulär ekonomi, byggande och markanvändning samt bostadspolitik.

Miljö- och klimatministern är också ordförande för den ministerarbetsgrupp som styr arbetet med att främja regeringsprogrammets mål om ett klimatneutralt Finland 2035.

Ministerns sekreterare

Eeva Gustafsson
0295 250 399
[email protected]

Statssekreterare

Terhi Lehtonen
0295 161 000
[email protected]

Statssekreterarens sekreterare

Anette Holmberg
0295 250 143
[email protected]

Specialmedarbetare

Heikki Isotalo
ministerns specialmedarbetare
040 8617 204 
[email protected]

 • Miljö- och klimatministerns kommunikation och medierelationer
 • Samordningen av kommunikationen för De grönas ministergrupp

Antti Heikkinen
ministerns specialmedarbetare
0295 250 231
[email protected]

 • Naturvård
 • Vatten och hav
 • METSO-handlingsplanen
 • Användning av naturen för rekreation
 • Bioekonomi
 • Miljökonsekvensbedömning

Jarno Lappalainen
ministerns specialmedarbetare
040 053 6973
[email protected]

 • Sekreterare för De Grönas ministergrupp

Heikki Sairanen
ministerns specialmedarbetare
050 456 4662
[email protected]

 • Ekonomisk politik
 • Den byggda miljön
 • Områdesanvändning
 • Boende
 • Byggande
 • Totalreformen av markanvändnings- och bygglag
 • MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik)

Riikka Yliluoma
ministerns specialmedarbetare
0295 250 091
[email protected]

 • Miljövård
 • Klimatpolitik
 • Cirkulär ekonomi
 • Plaster
 • Avfall
 • Kemikalier

Specialmedarbetarnas sekreterare

Anette Holmberg
0295 250 143
[email protected]