Miljö- och klimat­minister

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen leder miljöministeriet. Han ansvarar inom statsrådet för frågor som rör miljö, byggande och boende. Det gäller bland annat klimatpolitik, natur- och vattenskydd, förebyggande av förorening av miljön, cirkulär ekonomi, byggande och markanvändning samt bostadspolitik. Minister Mykkänen behandlar också ärenden som hör till arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Ministerns sekreterare

Eeva Gustafsson
tfn 0295 250 399
[email protected]

Statssekreterare

Mika Nykänen
tfn 0295 047 266

Special­medarbetare

Lyydia Ylönen
ministerns specialmedarbetare
tfn 050 476 1341
[email protected]

  • klimat-, natur- och miljöfrågor
  • ärenden vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning

Emma-Stina Vehmanen
ministerns specialmedarbetare
tfn. 040 847 1992
[email protected]

  • den byggda miljön
  • cirkulär ekonomi
  • miljö- och klimatministerns kommunikation och medierelationer

Specialmedarbetarnas sekreterare

Anette Holmberg (specialmedarbetare Vehmanen)
tfn 0295 250 143
[email protected]

Jonna Koskinen (specialmedarbetare Ylönen)
tfn.0295 160 413
[email protected]