Miljö- och klimatminister

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Ministerns sekreterare

Kristina Tamminen
0295250286
[email protected]

Statssekreterare

Terhi Lehtonen
0295161000
[email protected]

Statssekreterarens sekreterare

Emma Fransman
0295250238
[email protected]

Specialmedarbetare

Antti Heikkinen
ministerns specialmedarbetare
0295250231
[email protected]

 • Naturvård
 • Vatten och hav
 • METSO-handlingsplanen
 • Användning av naturen för Rekreation
 • Bioekonomi
 • Miljökonsekvensbedömning

Jukka Vornanen
ministerns specialmedarbetare
0405936791
[email protected]

 • Den byggda miljön
 • Områdesanvändning
 • Boende
 • Byggande
 • Totalreformen av MarkByggL, MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik)
 • Naturvård
 • Ekonomi
 • Social- och hälsovård

Riikka Yliluoma
ministerns specialmedarbetare
0295250091
[email protected]

 • Miljövård
 • Klimatpolitik
 • Cirkulär ekonomi
 • Plaster
 • Avfall
 • Kemikalier
 • Internationella ärenden

Specialmedarbetarnas sekreterare

Marja Sokura
0295250274
[email protected]