Boende

Goda boendeförhållanden borgar för att alla ska ha möjlighet till ett gott liv och ett hem som svarar mot behoven i den aktuella livssituationen. Miljöministeriet har som mål att se till att bostadsmarknaden tillhandahåller tillräckligt mångsidiga möjligheter till boende av olika slag, att styra byggbranschen och boendet i en miljömässigt hållbar riktning och att ge invånarna bättre möjligheter att påverka.

Vid miljöministeriet ansvarar avdelningen för den byggda miljön för frågor som gäller boende. Understöd, bidrag och borgen i anslutning till boende och byggande beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som också styr och övervakar användningen av det statsunderstödda ARA-bostadsbeståndet.

Utvecklingsprogram för bostadspolitiken

Bostadspolitiken berör hela samhället och inverkar i hög grad på hur samhället utvecklas. Nu utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028.

Utvecklingsprogram för bostadspolitiken

Programmet för halvering av bostadslösheten

Miljöministeriet har inlett ett treårigt (2020–2022) bostadslöshetsprogram med de största stadsregionerna, tjänsteproducenterna och organisationerna.

Samarbetsprogrammet för halvering av bostadslösheten

Revidering av lagen om bostads­rättsbostäder

Syftet med den aktuella lagreformen är att säkerställa att bostadsrättsbostäder ska erbjudas till rimligt pris och utgöra en lockande boendeform även i framtiden.

Lagen om bostadsrättsbostäder