Boende

Goda boendeförhållanden borgar för att alla ska ha möjlighet till ett gott liv och ett hem som svarar mot behoven i den aktuella livssituationen. Miljöministeriet har som mål att se till att bostadsmarknaden tillhandahåller tillräckligt mångsidiga möjligheter till boende av olika slag, att styra byggbranschen och boendet i en miljömässigt hållbar riktning och att ge invånarna bättre möjligheter att påverka.

Vid miljöministeriet ansvarar avdelningen för den byggda miljön för frågor som gäller boende. Understöd, bidrag och borgen i anslutning till boende och byggande beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som också styr och övervakar användningen av det statsunderstödda ARA-bostadsbeståndet.

  • Utvecklings­program för bostads­politiken »

    Bostadspolitiken berör hela samhället och inverkar i hög grad på hur samhället utvecklas. Nu utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028.

  • Programmet för halvering av bostadslösheten »

    Miljöministeriet har inlett ett treårigt (2020–2022) bostadslöshetsprogram med de största stadsregionerna, tjänsteproducenterna och organisationerna.

  • Bostadsrätts­boende »

    Bostadsrättsbostäder (ASO) är en egen besittningsform inom boende som ligger mitt emellan boende i hyres- och ägarbostäder. Den nya lagen om bostadsrätt trädde i kraft den 1 januari 2022.