Boende

Goda boendeförhållanden borgar för att alla ska ha möjlighet till ett gott liv och ett hem som svarar mot behoven i den aktuella livssituationen. Miljöministeriet har som mål att se till att bostadsmarknaden tillhandahåller tillräckligt mångsidiga möjligheter till boende av olika slag, att styra byggbranschen och boendet i en miljömässigt hållbar riktning och att ge invånarna bättre möjligheter att påverka.

Vid miljöministeriet ansvarar avdelningen för den byggda miljön för frågor som gäller boende. Understöd, bidrag och borgen i anslutning till boende och byggande beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som också styr och övervakar användningen av det statsunderstödda ARA-bostadsbeståndet.