EU:s paket om cirkulär ekonomi

Europeiska kommissionens förslag om cirkulär ekonomi (2015) innehöll en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till sådana ändringar i rättsakterna som stöder handlingsplanen. Paketet verkställdes 2016–2018.

Kommissionen har dessutom offentliggjort ett s.k. minipaket (2016) med följande innehåll:

Plaststrategi

Kommissionen har lanserad den första EU-strategin för plast (2018) som har som mål att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar. Syftet med strategin är att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast, likaså produktplaneringen, så att den leder till bättre återanvändning, reparation och återvinning av plastprodukter. Samtidigt skapas förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Plaststrategin utgör en del av kommissionens paket med initiativ som ska påskynda omställningen till cirkulär ekonomi:

Paketet inkluderar

  • Meddelande om EU-strategin för plast
  • Meddelande om gränssnitten mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen
  • Uppföljningsmätare för cirkulär ekonomi
  • Förslag till lagstiftning om mottagning av avfall i hamnar
  • Rapport om oxoplast
  • Rapport om kritiska råvaror
     

Mer information

Sarianne Tikkanen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250042