Ge respons

Vi försöker svara så snabbt som möjligt på respons och frågor som lämnas in på miljöministeriets webbplats.

Vi kan emellertid endast besvara meddelanden som innehåller tillräckliga kontaktuppgifter. Vi svarar i första hand per e-post. Ge bara respons under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Att använda någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller ärekränkning.

Skriv inte konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten. Om det gäller ett personligt ärende eller begäran om information eller handlingar kan du kontakta vårt registratorskontor.

Respons
Mitt ärende gäller Obligatoriskt