Hoppa till innehåll
Media

Rättvis klimatpolitik diskuteras vid rundabordsforumet för klimatpolitik

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.12.2022 11.06
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för 19:e gången torsdagen den 8 december. Temat för mötet är rättvisa i klimatåtgärderna och klimatplanerna.

Klimatförändringarna utgör ett grundläggande hot mot samhället, människorna och livsmiljön, och åtgärderna för att bekämpa dem förutsätter bred medverkan av såväl enskilda människor, företag som övriga aktörer samt bred offentlig debatt. Centrala aspekter som ska beaktas i en rättvis klimatpolitik är bland annat de grundläggande och mänskliga rättigheterna, kommande generationers rättigheter och en rättvis omställning, dvs. att omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle inte medför en oskälig börda för till exempel individer, arbetstagare, befolkningsgrupper, näringslivet eller vissa branscher.

Vid mötet i rundabordsforumet för klimatpolitik kommer man också att diskutera bland annat hur inkluderingen av olika aktörer och förfarandena bör utvecklas vid beredningen av klimatåtgärder och klimatplaner och vilka målgrupper som särskilt bör beaktas och identifieras under beredningen.

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering konstateras att åtgärderna för att minska utsläppen ska genomföras på ett socialt och regionalt rättvist sätt och så att alla samhällssektorer inkluderas. Den nya klimatlagen trädde i kraft i juli 2022. Ett viktigt mål i den nya klimatlagen är att säkerställa att Finland är koldioxidneutralt senast år 2035. Genom lagen strävar man också efter att klimatåtgärderna ska vara rättvisa; den stärker olika parters deltagande i beredningen av klimatpolitiska planer och beaktandet av samernas rättigheter i klimatpolitiken.

I enlighet med klimatlagen bereder regeringen en gång per valperiod en klimatplan på medellång sikt och en klimatplan för markanvändningssektorn minst varannan valperiod. I lagen föreskrivs det dessutom att en långsiktig klimatplan ska utarbetas en gång vart tionde år. Dessutom utarbetas klimat- och energistrategin en gång under valperioden. När det gäller beredningen av klimatplanerna har det fästs större vikt än tidigare vid olika slags inkluderande förfaranden utöver det traditionella remissförfarandet. Till exempel vid beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt riktades en enkät till allmänheten, och för första gången ordnades ett medborgarråd som behandlade rättvisan i klimatåtgärderna.

En rättvis omställning är något som framöver kommer att betonas allt mer vid beredningen av klimatpolitiken och i beslutsfattandet. När nya klimatåtgärder bereds, blir det allt viktigare att fästa vikt vid bedömning av konsekvenser för likabehandling och rättvisa, bred inkludering och kompensation för skador. 

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och genomförandet av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Mer information

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik,
tfn 0295 250185
[email protected]

Maria Ohisalo Sanna Marin