Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterar kommunernas klimatarbete

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.4.2022 14.52
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för femtonde gången tisdagen den 20 april 2022. Temat för mötet är kommunernas klimatarbete. Rundabordsforumets vice ordförande, miljö- och klimatminister Emma Kari är mötesordförande.

”Kommunerna är nyckelaktörer när Finland ska fasa ut fossila energikällor och ställa om till ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle som är mer självförsörjande och har bättre försörjningsberedskap. Många kommuner anser att det i framtiden kommer att vara en nyckelfaktor att vara en pionjär i klimatarbetet, och nästan två tredjedelar av finländarna är redan bosatta i en kommun som har satt som mål att bli koldioxidneutral tidigare än staten", berättar miljö- och klimatminister Emma Kari.

Rundabordsforumet för klimatpolitik ska diskutera bland annat innehållet och beaktandet av rättvisa i kommunernas klimatplaner. Företagens och andra aktörers möjligheter att påskynda klimatarbetet i kommunerna kommer också att diskuteras vid mötet.

I enlighet med regeringsprogrammet främjar regeringen beredningen av kommunernas och regionernas planer för koldioxidneutralitet och deras genomförande av klimatåtgärder. Vid budgetförhandlingarna hösten 2021 fastställde regeringen att det i lagstiftningen ska tas in en skyldighet för kommunerna, regionerna och landskapen att göra upp en klimatplan. Vid miljöministeriet bereds en revidering av klimatlagen för att lagen också ska omfatta kommunerna och innehålla en skyldighet för kommunerna att göra upp en klimatplan. Propositionen ska komplettera det förslag till ny klimatlag som för närvarande behandlas i riksdagen. Målet är att propositionen med förslag till ändring av klimatlagen sänds på remiss i sommar och att den överlämnas till riksdagen i höst.

Under denna regeringsperiod har stöd riktats till kommunernas klimatarbete och sektorsövergripande samarbete bland annat via miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar. Programmet har varit huvudfinansiär för cirka 130 projekt på olika håll i Finland. Tyngdpunkterna i finansieringen har legat på kommunernas klimatledarskap och ekonomiledning, klimatsamarbete mellan kommuner och företag samt klimatsamarbete mellan kommuner och invånare. Programmet har också finansierat nationella verktyg och handlingsmodeller som används på lokal och regional nivå.

Centrala verktyg i klimatarbetet i kommunerna är planläggning, markanvändning, trafikplanering, ägarstyrning av energibolag samt val av uppvärmningssätt för offentliga byggnader. För att de betydande målen för minskning av utsläppen ska kunna nås i kommunerna behövs starkt samarbete med berörda grupper.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
[email protected]

Outi Kumpuvaara
regeringssekreterare, revideringen av klimatlagen
tfn 0295250225
[email protected]

Olli-Pekka Pietiläinen
programchef, programmet Kommunernas klimatlösningar
tfn 0295250316
[email protected]