Stödformer för ägarboende 

BSP-systemet

BSP (bostadssparpremie) är ett statligt system för att ge stöd till den som vill köpa sin första bostad. Systemet ger en möjlighet att spara och köpa en ägarbostad. BSP är avsett för personer i åldern 15–44 som vill köpa sin första ägarbostad. Bostadsspararen beviljas räntestödslån och vid behov statsborgen.

Mer information:

Tillämpning och rådgivning: Statskontoret, tfn 0295 502 248, asp(at)valtiokonttori.fi

Statsborgen för bostadslån

Statsborgen kan beviljas för lån som tas upp för köp av ägarbostad eller byggande av egnahemshus. Banken beviljar borgen i samband med att beslutet om bostadslån fattas, och för den ska betalas en borgensavgift. Borgensavgift tas dock inte ut för BSP-lån.

Mer information:

Statskontoret, tfn 0295 502 248, asp(at)valtiokonttori.fi

Statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 

Staten kan bevilja borgen för ett lån som ett bostadsaktiebolag tar för ombyggnad. Bolaget ska ha tillräckliga förutsättningar för att återbetala lånet och för borgen tas det ut en borgensavgift.

Mer information:

Ansökan och rådgivning: 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, tfn 0295 250 800 

BSB-systemet ska utvecklas

BSB-systemet utvecklas enligt regeringsprogrammet. Miljöministeriet bereder en höjning av maximibeloppen för BSP-räntestödslån och en mer omfattande reform av lagstiftningen.

Mer information

Satu Eronen, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250180   E-postadress: