Förortsprogrammet

I förorterna runt om i Finland bor cirka 1,5 miljoner människor. Utvecklingen av dessa bostadsområden påverkar således många finländares välfärd och regionernas livskraft. Förortsprogrammet har sedan 2008 bidragit till en positiv utveckling av förorterna.

Förortsprogrammet 2020–2022 genomfördes genom olika städers förortsutvecklingsprojekt och genom universitetens och forskningsinstitutens forskningsprojekt. Till programmet antogs 24 kommunala förortsprojekthelheter som genomfördes i 13 olika städer. Dessutom antogs 18 forskningsprojekt som genomfördes vid 11 olika universitet, forskningsinstitut eller forskningsenheter. I forskningsprojekten samarbetade man också med städernas förortsprojekt.

Förortsprogrammet sökte långsiktiga förvaltningsövergripande åtgärder för att

  • förebygga segregation av bostadsområden
  • öka invånarnas välfärd och delaktighet
  • främja livskraften i bostadsområdena
  • trygga en god nivå på tjänster och boende.

Förortsprogrammet medförde ökade satsningar på att utveckla de förorter som städerna valt. Samarbetet mellan forskningen och städerna har gett resultat som genast har kunnat tillämpas i praktiken.

Mer information

Jaana Nevalainen
miljöråd
miljöministeriet
tfn 0295 250 195
[email protected]

Merja Niemi
konsultativ tjänsteman
undervisnings- och kulturministeriet
[email protected]