Friluftsliv

Med friluftsliv avses att man på fritiden rör sig och vistas i naturen i rekreationssyfte. Till exempel promenader, cykling, skidåkning, bärplockning, simning och vandring är allmänna former av friluftsliv. Nästan alla finländare, cirka 96 procent av den vuxna befolkningen, vistas ute i naturen. Vid sidan av gång- och cykellederna är naturen Finlands populäraste motionsplats. Den traditionella allemansrätten och vårt lands rika skogar och vattendrag ger utmärkta förutsättningar för vistelse och rekreation i naturen.

Närliggande rekreationsmiljöer är populärare

De flesta njuter av naturen i närliggande naturområden, friluftsområden eller ekonomiskogar. Naturturism har dock blivit allt vanligare och har blivit en betydande sysselsättare och näring i Finland.

Närliggande friluftsleder och naturstigar hör till de motionsplatser som finländarna helst vill utveckla. I synnerhet i städerna och i deras närområden bör man fästa allt större uppmärksamhet vid antalet friluftsområden och deras tillgänglighet. I stadens rekreationsområden är det bra att förebygga rusning och slitage med tanke på besökarnas tillfredsställelse och en hållbar användning av naturen.

Välbefinnande och livskraft från naturen

Att röra sig och vistas i naturen minskar bevisligen stress, förbättrar humöret och stärker immunförsvaret. Möjligheterna till friluftsliv har en positiv inverkan på människornas övergripande välbefinnande och på samhällsekonomin. Naturen ska vara tillgänglig för barn, unga, äldre och personer som annars är i en svagare ställning.

Kontakten till naturen är en del av en förnyad förståelse för välfärdssamhället. Att utveckla och styra friluftslivet hör till flera olika förvaltningsområdens uppgifter och förutsätter ett omfattande samarbete mellan aktörer. Målet med den nationella strategin för friluftsliv 2030 är att göra finländarna medvetna om fördelarna med att vistas i naturen och att öka friluftslivet. Kunskapsunderlaget för strategin utgörs bland annat av den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen LVVI3

Nationella strategin för friluftsliv

Allemansrätten

Miljo.fi

Mer information

Matti Nieminen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser Telefon:0295250001   E-postadress:


Miliza Malmelin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturresurser och miljökonsekvenser Telefon:0295250176   E-postadress: