Friluftsliv

Med friluftsliv avses att man på fritiden rör sig och vistas i naturen i rekreationssyfte. Till exempel promenader, cykling, skidåkning, bärplockning, simning och vandring är allmänna former av friluftsliv. Nästan alla finländare, cirka 96 procent av den vuxna befolkningen, vistas ute i naturen. Den traditionella allemansrätten och vårt lands rika skogar och vattendrag ger utmärkta förutsättningar för vistelse och rekreation i naturen.

I Finland njuter de flesta av naturen i närliggande naturområden, friluftsområden eller ekonomiskogar. Att komma ut i naturen är viktigt också i städerna – att vistas och röra sig i naturen minskar enligt forskning stress och förbättrar humöret. Goda naturmiljöer uppmuntrar till att röra på sig och ger möjligheter såväl till lugn och ro som till socialt umgänge. 

Strategin för friluftsliv

Målet med strategin för friluftsliv är att i stor utsträckning göra finländarna medvetna om nyttan med att idka friluftsliv och få dem att ta del av denna nytta. Avsikten är också att öka förståelsen för hur viktigt det är att röra sig i naturen när det gäller att värna om folkhälsan och samhällsekonomin. Strategin bereds i år i brett samarbete och den sträcker sig fram till 2030. 

Strategin för friluftsliv utarbetas med stöd av sakkunniga från flera ministerier, den offentliga förvaltningen, forskningsinstitut och organisationer. Också enskilda medborgare har erbjudits möjlighet att delta i diskussionen. Naturen har en stark ställning i den finländska identiteten. Tillsammans gör vi nu framtidsarbete för ett fortsatt och förnyat friluftsliv.

Mer information

Matti Nieminen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Bioekonomi 0295250001  


Miliza Malmelin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Bioekonomi 0295250176