Friluftsliv

Med friluftsliv avses att man på fritiden rör sig och vistas i naturen i rekreationssyfte. Till exempel promenader, cykling, skidåkning, bärplockning, simning och vandring är allmänna former av friluftsliv. Nästan alla finländare, cirka 96 procent av den vuxna befolkningen, vistas ute i naturen. Den traditionella allemansrätten och vårt lands rika skogar och vattendrag ger utmärkta förutsättningar för vistelse och rekreation i naturen.

I Finland njuter de flesta av naturen i närliggande naturområden, friluftsområden eller ekonomiskogar. Att komma ut i naturen är viktigt också i städerna – att vistas och röra sig i naturen minskar enligt forskning stress och förbättrar humöret. Goda naturmiljöer uppmuntrar till att röra på sig och ger möjligheter såväl till lugn och ro som till socialt umgänge.

Nationella strategin för friluftsliv 2030

Syftet med strategin är att hjälpa medborgarna att må bättre, i deras
kontakt med naturen och när det gäller att sätta värde på den. Visionen är att satsa på en
användning av naturen för rekreationsändamål som nationell framgångsfaktor, att närnaturens
värde höjs i beslutsfattandet och att allt fler hittar ett lämpligt sätt att röra sig i naturen. På
detta sätt ska befolkningens hälsa och välbefinnande förbättras.

Strategin har beretts på bred bas och på ett inkluderande sätt med stöd av sakkunniga inom förvaltningen och vid myndigheter, forskningsinstitut och organisationer. På en webbenkät som på förhand sänts till medborgarna kom det in 8074 svar.

Nationella strategin för friluftsliv 2030 (Statsrådet publikationer 2022: 39)

PDF-sammanfattning av strategin (på finska)

Mer information

Matti Nieminen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Bioekonomi 0295250001  


Miliza Malmelin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Bioekonomi 0295250176