Vattnens tur – projekt och deras finansiering

Understöd beviljas

  • för restaurering av vattendrag och
  • för hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen, områdesanvändning.

Länken till anvisningar: Ny skjuts åt vattenvården – ansökan om finansiering för restaurering av vattendrag

NMT-central: Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö