Vattnens tur - projekt och deras finansiering

Öppna ansökningar

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar stöd till projekt.

På hösten kommer det dessutom att utlysas finansiering för projekt för restaurering av vattendrag: