Vattnens tur – projekt och deras finansiering

Öppna ansökningar

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar stöd till projekt. Ansökan om finansiering för restaurering av vattendrag och för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket börjar på hösten: