Användning av kakor (cookies) på miljö­ministeriets webbplats

Miljöministeriet använder kakor i enlighet med Cybersäkerhetscentrets rekommendationer. Enligt rekommendationerna ska användaren ge sitt samtycke till att kakor lagras till exempel med hjälp av webbläsarens eller någon annan applikations inställningar.

Kakor på webbplatsen

Ministeriet använder vissa tekniska kakor som är nödvändiga för att webbplatsen och dess distributionstjänst ska fungera och för att trygga informationssäkerheten. Tekniska kakor placeras alltid oberoende av webbläsarens inställningar för kakor. Kakorna används endast för åtgärder som är nödvändiga för att webbplatsen och webbtjänsten ska fungera. Kakorna används inte för att samla in personuppgifter.

Användaren kan kontrollera webbplatsens icke-nödvändiga kakor i webbläsarens inställningar. Om användaren blockerar kakor kan det påverka användarupplevelsen på webbplatsen, dock inte webbplatsens funktion. Sådana kakor är

  1. Analyskakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll 
  2. Sessionskakor
  3. Kakor från tredje part, såsom inbäddningar från sociala medier

Analyskakor

Analyskakorna för besöksstatistik samlar in allmänna statistikuppgifter om användningen av webbplatsen. Uppgifterna används för kvalitetskontroll och för att förbättra webbtjänsten. Sådana uppgifter är till exempel nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem. Det samlas inte in uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Besökarnas IP-adresser anonymiseras, det vill säga förenklas till allmän nivå innan de behandlas.

Kakor för besöksstatistik kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. Om kakorna har blockerats, sparas endast uppgifterna under besöket, och kakorna raderas när besöket avslutas. Kakor som är tillåtna i webbläsarens inställningar lagras högst i tre år. Uppgifter om besöksstatistiken lämnas inte ut till tredje part. 

Sessionskakor 

Sessionskakor, alltså kakor som lagras bara under ett enskilt besök, förbättrar användarupplevelsen på webbplatsen. Sessionskakor kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. 

  • Sessionens identifikationskod, lagras i en vecka.
  • Uppgift om att kakor är tillåtna, lagras i ett år.
  • Språkval, lagras under besöket på webbplatsen.
  • Datum och tidpunkt för sessionen, lagras under besöket på webbplatsen.

Kakor från tredje part 

På vissa av webbsidorna finns inbäddade tredjepartsapplikationer, till exempel flöden från sociala medier eller videor. I samband med att sidan laddas kan dessa applikationer placera kakor i besökarens webbläsare. Kakorna förmedlar information om nedladdningen av sidan och sidans adress till en tredje part.

Kakor från tredje part kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. 

Mer information om hur kakor fungerar finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.  

Anvisningar om hanteringen av kakor 

Anvisningar om hanteringen av kakor för de mest använda webbläsarna och applikationerna

Mobila enheter