Hoppa till innehåll
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterar finansiering av den gröna omställningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2022 15.11 | Publicerad på svenska 25.10.2022 kl. 17.02
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för 18:e gången torsdagen den 27 oktober. Temat för mötet är finansiering av den gröna omställningen. Ordförande för mötet är miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Det ryska kriget mot Ukraina har lett till en situation där hela Europa måste påskynda den gröna omställningen och fasa ut fossil energi snabbare än tidigare planerat. Lösningar på situationen söks både nationellt och gemensamt på EU-nivå.

"För att lyckas stoppa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald måste vi stödja rena lösningar och se till att vi inte genom andra investeringar upprätthåller en fossil ekonomi. Alla pengaflöden måste vändas så att de stöder lösningar som främjar koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Den gröna omställningen skapar också nya möjligheter för företagsverksamhet och export. I den nuvarande världssituationen krävs det att den fossila energin fasas ut i allt snabbare takt", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Rundabordsforumet för klimatpolitik ska vid sitt möte diskutera viktiga investeringsbehov för att främja den gröna omställningen. Dessutom diskuterar rundabordsforumet om hur den offentliga finansieringen kan främja den gröna omställningen och hur olika aspekter av rättvisa ska beaktas vid finansieringen av den gröna omställningen.

Den gröna omställningen stöds avsevärt genom Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och påskyndar behövliga reformer och investeringar i enlighet med målsättningarna i regeringsprogrammet.

Programmet för hållbar tillväxt finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument. Finlands andel av understöden från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument är cirka 1,8 miljarder euro, och totalt får Finland cirka 2,6 miljarder euro i löpande priser från programmen i EU:s återhämtningsinstrument. Hälften av finansiering från återhämtningsinstrumentet riktas till den gröna omställningen. Understöd riktas till medborgare, företag och kommuner och andra sammanslutningar för koldioxidsnåla investeringar, forskning och utveckling.

Arbetsgruppen för finansiering av grön omställning bereder för närvarande utvecklingsförslag om hur offentlig och privat finansiering på ett heltäckande sätt kan främja målet om klimatneutralitet, den biologiska mångfalden och andra miljömål och samtidigt även främja hållbar tillväxt. Arbetsgruppens mellanrapport blev färdig i mars. Avsikten är att arbetsgruppens slutrapport blir klar i slutet av november. 

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
[email protected]

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
[email protected]
 

Maria Ohisalo