Tjänste- och arbetskollektiv­avtalshandlingar

Tjänste- och arbetskollektivavtalshandlingarna utarbetas specifikt för de olika ämbetsverken och inrättningarna och preciserar de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingåtts för respektive förvaltningsområde. Miljöministeriets gällande avtalshandlingar jämte bilagor hittar du under länkarna nedan.

Miljöministeriets tjänstekollektivavtal har numret 350101.

Preciserande tjänstekollektivavtal om miljöministeriets lönesystem (pdf, på finska)

Avtalsparter: Miljöministeriet, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Pardia rd, JHL rf
Underteckningsdatum: 9.1.2012
Giltighet: 1.3.2012–28.2.2022

Preciserande tjänstekollektivavtal om 2018 års ämbetsverkspott (pdf, på finska)

Avtalsparter: Miljöministeriet, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Pardia rd, JHL rf
Underteckningsdatum: 15.5.2018
Giltighet: 15.5.2018–31.3.2020

Underteckningsprotokoll till det preciserande tjänstekollektivavtalet (pdf, på finska)

Avtalsparter: Miljöministeriet, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Pardia rd, JHL rf
Underteckningsdatum: 9.1.2012
Giltighet: 1.3.2012–31.3.2020

Månadsarvoden för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige (pdf, på finska)

Giltighet: 1.8.2020–

Protokoll om fastställande av gällande avtal under avtalsperioden 2020–2022 (pdf, på finska)

Underteckningsdatum 2.6.2020
Giltighet 1.4.2020–