Tjänster för media

Miljöministeriets kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter.

Kontaktinformation

Kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 0295 250 263
[email protected]

Planerare
Oona Riitala
[email protected]

Kommunikationschef
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
[email protected]

 • aktualitetskommunikation
 • kommunikation om EU och internationella ärenden
 • budget och lagstiftning
 • klimatpolitik

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
[email protected]

 • cirkulär ekonomi
 • plast, avfall och kemikalier
 • vattendrag och Östersjön

Kommunikationsexpert
Henna Birkman
tfn 0295 250 299
[email protected]

 • biologisk mångfald
 • livsmiljöprogrammet Helmi
 • METSO-handlingsplanen
 • nationalparker
 • nordiskt samarbet
 • revideringen av naturvårdslagstiftningen

Kommunikationsexpert
Liisa Kemppainen
tfn 0295 250 124
[email protected]

 • byggande
 • områdesanvändning
 • totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande
 • energieffektiviteten av byggnaden

Kommunikationsexpert
Laura Kotila
tfn 0295 250 405
[email protected]

 • klimatpolitik nationellt
 • revideringen av klimatlagen
 • luftvård
 • forskningskommunikation

Kommunikationsexpert
Annukka Lyra
tfn 0295 250 326 
[email protected]

 • Boende
 • Digital byggd miljö
 • MBT-avtal, utveckling av städer
 • Kulturmiljöer

Kommunikationsexpert
Viivi Myllylä
tfn 0295 250 186
[email protected]

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • intern kommunikation

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
[email protected]