Tjänster för media

Miljöministeriets kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter.

Kontaktinformation

Informations- och kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 0295 250 263
[email protected]

Planerare
Viivi Myllylä
tfn 0295 250 186
[email protected]

Kommunikationschef
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
[email protected]

 • aktualitetskommunikation
 • klimatpolitik
 • kommunikation om EU och internationella ärenden
 • budget och lagstiftning

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
[email protected]

 • cirkulär ekonomi
 • plast, avfall och kemikalier
 • vattendrag och Östersjön

Kommunikationsexpert
Tuomo-Pekka Arhi
tfn 0295 250 137
[email protected]

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • intern kommunikation
 • boende
 • bostadslöshetsprogrammet
 • åtgärdsprogrammet för äldres boende

Kommunikationsexpert
Henna Birkman
tfn. 0295 250 299
[email protected]

 • biologisk mångfald
 • livsmiljöprogrammet Helmi
 • METSO-handlingsplanen
 • nationalparker
 • nordiskt samarbet

Kommunikationsexpert
Liisa Kemppainen
tfn 0295 250 124
[email protected]

 • områdesanvändning
 • totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande
 • energieffektiviteten av byggnaden

Kommunikationsexpert
Annukka Lyra
tfn 0295 250 326 
[email protected]

 • byggda miljöns digitalt register och dataplattform
 • hållbar stadsutveckling
 • utvecklingsprogram för bostadspolitiken
 • Förortsprogram
 • Avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT)

Kommunikationsexpert
Kaisa Ryynänen
tfn 0295 250 021
[email protected]

 • Finlands klimatpolitik
 • revideringen av klimatlagen
 • revideringen av naturvårdslagstiftningen
 • kommunernas klimatlösningar
 • luftvård

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
[email protected]