Tjänster för media

Miljöministeriets kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter.

Kontaktinformation

Kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 029 5250 205
[email protected]

Kommunikationschef
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
[email protected]

Kommunikationsplanerare
Oona Riitala
tfn 0295 250 427
[email protected]

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
[email protected]

 • miljötillståndsförfarande
 • cirkulär ekonomi
 • vattendrag och Östersjön
 • utsläpp och miljörisker

Kommunikationsexpert
Sarita Laine
tfn 0295 250 352
[email protected]

 • biologisk mångfald
 • livsmiljöprogrammet Helmi
 • METSO-handlingsplanen
 • nationalparker
 • nordiskt samarbet

Kommunikationsexpert
Liisa Kemppainen
tfn 0295 250 124
[email protected]

 • byggande
 • områdesanvändning
 • koldioxidsnålt byggande
 • energieffektiviteten av byggnaden
 • MBT-avtal

Kommunikationsexpert
Laura Kotila
tfn 0295 250 405
[email protected]

 • klimatpolitik nationellt
 • internationell och  EU:s klimat­politik
 • forskningskommunikation

Kommunikationsexpert
Viivi Myllylä
tfn 0295 250 186
[email protected]

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • avfallslag
 • Finlands färdplan för plast
 • luftvård

Kommunikationsexpert
Oona Tähkänen
tfn 0295 250 286
[email protected]

 • digital byggd miljö och Ryhti-projektet
 • boende
 • kulturmiljöer
 • tillgänglighet
 • Green deal-avtal

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
[email protected]

Praktikant
Sini Harvo
tfn 0295 250 062
[email protected]