Tjänster för media

Miljöministeriets kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter.

Kontaktinformation

Kommunikationsdirektör
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
[email protected]

Planerare
Oona Riitala
tfn 0295 250 427
[email protected]

Kommunikationschef
Annukka Lyra
tfn 0295 250 326
[email protected]

 • boende
 • MBT-avtal, utveckling av städer
 • kulturmiljöer

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
[email protected]

 • miljötillståndsförfarande
 • cirkulär ekonomi
 • vattendrag och Östersjön

Kommunikationsexpert
Sarita Laine
tfn 0295 250 352
[email protected]

 • biologisk mångfald
 • livsmiljöprogrammet Helmi
 • METSO-handlingsplanen
 • nationalparker
 • nordiskt samarbet

Kommunikationsexpert
Liisa Kemppainen
tfn 0295 250 124
[email protected]

 • byggande
 • områdesanvändning
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande
 • energieffektiviteten av byggnaden

Kommunikationsexpert
Laura Kotila
tfn 0295 250 405
[email protected]

 • klimatpolitik nationellt
 • internationell och  EU:s klimat­politik
 • forskningskommunikation

Kommunikationsexpert
Viivi Myllylä
tfn 0295 250 186
[email protected]

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • Finlands färdplan för plast
 • tillgänglighet
 • utsläpp och miljörisker

Planerare
Oona Tähkänen
tfn 0295 250 286
[email protected]

 • digital byggd miljö
 • Ryhti-projektet
 • hållbar stadsutveckling
 • kommunernas klimat­lösningar
 • Green deal-avtal
 • avfallslag

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
[email protected]