Ministeriet

Vid miljöministeriet skapar vi en bättre livsmiljö för kommande generationer genom att säkerställa att de krav som miljön ställer står i centrum för det samhälleliga beslutsfattandet vid sidan av ekonomin.

Miljöministeriets fyra avdelningar och ett resultatområde – naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, klimat- och miljöskyddsavdelningen, avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden samt resultatområdet för kommunikation – bereder ärenden som ska behandlas av statsrådet och riksdagen när det gäller samhällen, klimatet, den byggda miljön, boende, biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen leder miljöministeriet.

 • Organisation och ledning »

  Ärenden vid miljöministeriet bereds vid fyra avdelningarna och ett resultatområde.

 • Strategi »

  Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2035. Miljöministeriet fokuserar på tre temaområden: att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen på ett övergripande sätt, leda omställningen till ett klimatneutralt samhälle och att bidra till välfärdsfrämjande livsmiljöer.

 • Miljö­ministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vi har möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.

 • Miljöministeriets förvaltnings­område »

  Inom miljöministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk som verkställer ministeriets samhälleliga mål och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

 • Kontakt­information »

  Du kan söka kontaktuppgifter till miljöministeriets personal eller kontakta statsrådets telefonväxel.