Ministeriet

Miljöministeriet vill vara en samarbetsinriktad påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Miljöministeriets tre avdelningar och två resultatområden – naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, miljövårdsavdelningen, resultatområdet för styrning och internationellt samarbete samt resultatområdet för kommunikation – svarar för beredningen av sådana ärenden som ska behandlas av statsrådet och riksdagen och som gäller samhällen, klimatet, den byggda miljön, boende, biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo leder miljöministeriet. Hon ansvarar inom statsrådet för frågor som rör miljö, byggande och boende.

 • Organisation och ledning »

  Ärenden vid miljöministeriet bereds vid tre avdelningarna och inom två resultatområden.

 • Strategi »

  Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2035. Miljöministeriet fokuserar på tre temaområden: att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen på ett övergripande sätt, leda omställningen till ett klimatneutralt samhälle och att bidra till välfärdsfrämjande livsmiljöer.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vi har möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.

 • Miljöministeriets förvaltningsområde »

  Inom miljöministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk som verkställer ministeriets samhälleliga mål och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

 • Kontaktinformation »

  Du kan söka kontaktuppgifter till miljöministeriets personal eller kontakta statsrådets telefonväxel.