Ministeriet

Vid miljöministeriet skapar vi en bättre livsmiljö för kommande generationer genom att säkerställa att de krav som miljön ställer står i centrum för det samhälleliga beslutsfattandet vid sidan av ekonomin.

Miljöministeriets fyra avdelningar och ett resultatområde – naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, klimat- och miljöskyddsavdelningen, avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden samt resultatområdet för kommunikation – bereder ärenden som ska behandlas av statsrådet och riksdagen när det gäller samhällen, klimatet, den byggda miljön, boende, biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.

 • Miljö- och klimatminister »

  Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo leder miljöministeriet. Hon ansvarar inom statsrådet för frågor som rör miljö, byggande och boende.

 • Organisation och ledning »

  Ärenden vid miljöministeriet bereds vid tre avdelningarna och inom två resultatområden.

 • Strategi »

  Miljöministeriets reviderade strategi sträcker sig fram till 2035. Miljöministeriet fokuserar på tre temaområden: att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen på ett övergripande sätt, leda omställningen till ett klimatneutralt samhälle och att bidra till välfärdsfrämjande livsmiljöer.

 • Miljöministeriet som arbetsplats »

  Vi på miljöministeriet vill garantera en bättre miljö för kommande generationer. Vi har möjlighet att påverka miljöfrågor, byggande och boende samt den biologiska mångfalden.

 • Miljöministeriets förvaltningsområde »

  Inom miljöministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk som verkställer ministeriets samhälleliga mål och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

 • Kontaktinformation »

  Du kan söka kontaktuppgifter till miljöministeriets personal eller kontakta statsrådets telefonväxel.