Ministeriet

Miljöministeriet vill vara en samarbetsinriktad påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

Miljöministeriets tre avdelningar och två resultatområden – naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, miljövårdsavdelningen, resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden samt resultatområdet för information och kommunikation – svarar för beredningen av sådana ärenden som ska behandlas av statsrådet och riksdagen och som gäller samhällen, klimatet, den byggda miljön, boende, biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurser samt miljövård.