Ryhti

Ryhti - Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanke

YM019:00/2020 Kehittäminen

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle. Ryhti-hankkeessa alueidenkäytön suunnitelmat ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, RYTJ.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM019:00/2020

Asianumerot VN/850/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2020 – 31.12.2024

Asettamispäivä 18.9.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Keino Luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen rekisteri ja tietoalusta

Yhteyshenkilö
Juhana Rautiainen, Ohjelmapäällikkö
puh. +358 295 250 075
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman mukaisesti hanke tarttuu rakennettua ympäristöä koskevien tietojen yhteentoimimattomuuteen ja saatavuuteen. Rakennetun ympäristön keskeisimmät tiedot kootaan valtakunnalliseen yhteiseen tietojärjestelmään ja tietoalustaan yhteentoimivassa muodossa. Tiedot luodaan yhden kerran, sovitussa muodossa ja ne ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla yhdestä paikasta.
Järjestelmä parantaa rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon saatavuutta, käytettävyyttä ja laatua. Se luo uusia mahdollisuuksia käyttää tietoa niin julkishallinnossa kuin yritystoiminnassa ja helpottaa jokaisen kiinnostuneen tiedonsaantia omaan ympäristöön suunnitelluista muutoksista.

Vaikuttavuustavoitteet
Ryhti-hanke edistää seuraavia laajempia tavoitteita:
• Yhteentoimiva tieto on esteettömästi käyttäjien saatavissa koko yhteiskunnassa.
• Laadukas tieto auttaa tekemään parempia päätöksiä sekä edistää liiketoimintaa ja palveluja.

Toiminnalliset tavoitteet
Ryhti-hankkeen aikana:
• Luodaan valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen alueidenkäytön suunnitelma- ja rakennustiedotyhteentoimivassa muodossa.
• Päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla.
• Rakennetun ympäristön tiedot on määritetty, ja ala on ottanut määrittelyjä käyttöön.
• Tiedon yhteentoimivuus paranee.

Määrittelytyön tulokset, rakennetun ympäristön tietojärjestelmä
• Päätösehdotus tietojärjestelmän roolista
• Käsitemalli, Suomi.fi-yhteentoimivuusalusta
• Looginen tietomalli, Suomi.fi-yhteentoimivuusalusta
• Liiketoimintamalli, hyödyt ja vaikuttavuus
• Liiketoimintamallin liite 1, yhteenveto vaikuttavuusselvityksistä
• Alustava hahmotelma ylläpito- ja tukiorganisaation mallista
• Ulkoiset kytkennät
• Ulkoiset kytkennät, liite 1: koodistot
• Ulkoiset kytkennät, liite 2: yleiskuva, ei-saavutettava
• Ulkoiset kytkennät, liite 3: REST-resurssit

Tiivistelmä

Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle ja tiedon saatavuudelle. Ryhti-hankkeessa alueidenkäytön suunnitelmat ja rakennuslupatiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, RYTJ.

Lähtökohdat

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa muun muassa elinympäristömme toimivuuteen, terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen sekä ilmastonmuutokseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto hajautuu useisiin eri järjestelmiin, ja ne on tallennettu eri muodoissa. Tietojen käyttö on hankalaa, sillä tiedot ja järjestelmät eivät toimi yhteen. Tiedoissa on myös puutteita tai ne eivät ole ajan tasalla.

Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Viivsivuotisen (2020–2024) Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa tämä muutos valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Kulttuuriympäristötieto digitaaliseksi

YM Uutinen 13.2.2024 15.42

Mitä Ryhti-hankkeessa rakentuu?

YM Uutinen 18.3.2021 12.01