RYHTI

RYHTI - Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanke

YM019:00/2020 Kehittäminen

Luodaan kokonaiskuva rakennetun ympäristön tiedoista ja uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Se yhdenmukaistaa ja digitalisoi maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit. Hanke edistää yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia kunnissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Strategiset kokonaisuudet Asuntopolitiikka

Keino Luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen rekisteri ja tietoalusta

Yhteyshenkilö
Annukka Lyra, Viestintäasiantuntija
puh. +358 295 250 326
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallitusohjelman mukaisesti hanke tarttuu rakennettua ympäristöä koskevien tietojen hajanaisuuteen. Rakennetun ympäristön keskeisimmät tiedot kootaan yhteen järjestelmään. Jatkossa kaikki maankäytön ja rakentamisen päätökset ja prosessit tulevat tukeutumaan uuteen järjestelmään. Tiedot luodaan yhden kerran, sovitussa muodossa ja ne ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla yhdestä paikasta.
Järjestelmä parantaa rakennettuun ympäristöön liittyvän tiedon saatavuutta, käytettävyyttä ja laatua. Se luo uusia mahdollisuuksia käyttää tietoa niin julkishallinnossa kuin yritystoiminnassa ja helpottaa jokaisen kiinnostuneen tiedonsaantia omaan ympäristöön suunnitelluista muutoksista.

Tiivistelmä

Luodaan kokonaiskuva rakennetun ympäristön tiedoista ja uusi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Se yhdenmukaistaa ja digitalisoi maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit. Hanke edistää yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia kunnissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa.

Lähtökohdat

Asukkaiden muuttuvat tarpeet, kehittyvä yrittäjyys ja uudistuva hallinto edellyttävät uusia palveluja ja helposti saavutettavaa tietoa. Uusi järjestelmä tarvitaan, jotta yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeä rakennettuun ympäristöön liittyvä tieto saadaan ajantasaisena ja luotettavasti käyttöön.

Rakennettuun ympäristöön, kuten rakennuksiin ja muuhun infraan, liittyy runsaasti tietoa, jota tarvitaan esimerkiksi päätöksenteon, selvitysten ja seurannan pohjaksi. Näitä ovat muun muassa rakennusluvat sekä kaavatiedot. Nykyisin tiedot hajautuvat useisiin eri järjestelmiin, ja ne on tallennettu eri muodoissa. Tietojen käyttö on hankalaa, sillä tiedot ja järjestelmät eivät toimi yhteen. Tiedoissa on myös puutteita tai ne eivät ole ajan tasalla.

Lisätietoja