Ympäristöministeriön asetus rakentamislain tietomallien toimittamisesta

YM052:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan rakentamislain 60, 61, 69 §:n nojalla annettavat ympäristöministeriön asetukset rakentamisen tietomalleista, erityissuunnitelmista ja tietojen toimittamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM052:00/2022

Asianumerot VN/34526/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 16.6.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 16.6.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Vesa Putkonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 440
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa laaditaan ympäristöministeriön asetus rakentamisen lupahakemuksen tietomalleista sekä tietojen toimittamisesta kuntaan ja tietojen toimittamisesta edelleen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan rakentamislain 60, 61, 69 §:n nojalla annettavat ympäristöministeriön asetukset rakentamisen tietomalleista, erityissuunnitelmista ja tietojen toimittamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Lähtökohdat

Vuonna 2023 hyväksytty rakentamislaki (751/2023) tulee voimaan 1.1.2025. Sen 6. luvussa säädetään rakentamisen tietomalleista sekä tietojen toimittamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmä Ryhtiin. Asetuksella tarkennetaan suunnitelmamallien, toteumamallien ja erityissuunnitelmien sisältöä ja esitystapaa