Hyppää sisältöön
Media

Ehdotukset yleis- ja asemakaavan tietomalleiksi valmiit

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.2.2021 11.33

Osoitteessa Kaavatietomalli.fi on nyt saatavissa ehdotukset yleis- ja asemakaavan tietomalleista. Saatavilla on asema- ja yleiskaavojen tietomallit, eli käsitemalli, looginen tietomalli ja alustavat koodistot kaavalajeittain. Kaavojen tietomallityö liittyy käynnissä olevaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) tekemiseen. Siihen kootaan tulevaisuudessa kuntien ja maakuntien kaavoitusprosesseissa syntyvä tietomallimuotoinen kaavatieto. Tietomallia käytetään, kun tuotetaan, käsitellään, analysoidaan ja siirretään kaavatietoa.

”Kaavatiedon saaminen kattavasti yhteentoimivaan muotoon mahdollistaa kansallisesti merkittävän kaavatietovarannon hyödyntämisen monipuolisesti ja tehokkaasti. Yhteentoimivuus on tärkeää, jotta yhteisen tietopääoman hyödyntämisestä saadaan kustannus- ja aikaetua eri toimijoille. Näin jatkossa tietoja ei esimerkiksi tarvitse erikseen toimittaa niitä tarvitseville”, erityisasiantuntija Jari Vaarma ympäristöministeriöstä sanoo.
 
Ministeriön tilaaman tietomallityön toteutti Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa.

Valmistuneen kaavatietomallien kehitystyön tavoitteena on ollut määritellä valtakunnallisesti yhtenäiset

  • kaavaprosessin keskeiset käsitteet ja niiden keskinäiset yhteydet,
  • looginen tietomallirakenne kaavaprosesseissa syntyville tietosisällöille ja
  • soveltamisprofiileittain koodistot ja fyysiset tietomallit, jotka varmistavat loogisten tietomallien mukaisen kaavatiedon teknisen yhteentoimivuuden.

 Kaavatietomallien kehitystyö jatkuu vuoden 2021 aikana

  • eri kaavalajien tietosisältöjen täydentämisellä koodistojen määrittelyn avulla,
  • vakioitujen esitystekniikoiden määrittelytyöllä kaavalajeittain ja
  • testaamisella yhteistyökumppanien kanssa.

Kuten tähän asti, jatkohanketta tehdään yhdessä sidosryhmien ja kaavojen käyttäjien kanssa. Jatkohanke on käynnistymässä ja kerromme siitä Ryhti-hankkeen kanavilla.

Nykyisillä, voimassa olevilla eri kaavatasojen kaavoilla on tärkeä merkitys vielä pitkälle tulevaisuuteen. Ympäristöministeriö hakee rahoitusta, jolla eri kaavatasojen vanhojen aineistojen digitalisointi saadaan tehtyä koko maassa ja liitettyä osaksi digitaalisen rakennetun ympäristön kokonaisuutta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jari Vaarma, [email protected], 0295 250 164