Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tietojen tulee olla myös yhteentoimivassa muodossa, jotta yhteisen tietopääoman hyödyntämisestä saadaan kustannus- ja aikaetua rakennetun ympäristön toimijoille niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että kaikki tietoa käsittelevät tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla. Lisäksi informaation merkitys ei muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä.
 
Tiedonhallintalaki (906/2019) edellyttää ministeriöitä ylläpitämään yhteentoimivuuden linjauksia omalla toimialallaan. Rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja yhteentoimivuudesta vastaa pääasiassa ympäristöministeriö. Yhteentoimivuutta edistetään ympäristöministeriössä osana Ryhti-hanketta.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut joulukuussa 2019 laaja-alaisen yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuus, lisätä aiheeseen liittyvää osaamista, tunnistaa lainsäädännön kehitystarpeet sekä mahdollistaa laaja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Yhteistyöryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalan sekä alueidenkäytön suunnittelun toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Yhteistyöryhmään kuuluu myös sihteeristö sekä kolme teemaryhmää: Semanttinen yhteentoimivuus, Kokonaisarkkitehtuuri ja Standardisointi. Teemaryhmien työ on avointa yhteiskehittämistä, johon kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan - joko osallistumaan aktiivisesti tai seuraamaan. Teemaryhmiin voi ilmoittautua mukaan sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Osoitteesta tavoitat myös ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön parissa työskentelevät asiantuntijat.

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfot

Rakennetun ympäristön yhteentoimivuusinfoissa kuulet yhteentoimivuustyön ajankohtaisia kuulumisia sekä esittelyjä valmistuneiden yhteentoimivuusprojektien tuloksista. Infoja järjestetään n. kolme kertaa vuodessa siten, että kunkin tilaisuuden esityksillä on yhteinen teema.

Tulevat tilaisuudet:

  • maalis-/huhtikuu 2023 - päivä ja teema tarkentuu lähempänä

Menneet tilaisuudet:

Tutustu teemaryhmien työhön

Semanttinen yhteentoimivuus

Teemaryhmän tehtävänä on luoda ja harmonisoida tarvittavat sanastot, koodistot ja tietomallit. Työ tehdään Yhteentoimivuusalustalla.

Semanttinen yhteentoimivuus

Kokonais­arkkitehtuuri

Teemaryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Kokonais­arkkitehtuuri

Standardisointi

Teemaryhmän tehtävänä on tukea avointen kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja vaikuttaa niiden kehittämiseen. Ryhmä edistää standardisoinnin yhteistyötä Suomessa.

Standardisointi

Lisätietoja

Juha-Pekka Maijala, rakennusneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250173  


Anssi Hänninen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250451