Hyppää sisältöön
Media

Ota kantaa tietojärjestelmän alustaviin linjauksiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.09
Uutinen

Työ rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) toteutuksen ensimmäisen vaiheen rajaukselle on edennyt hyvään vaiheeseen, jossa alkaa hahmottua mitä tietoja ja toiminnallisuuksia ensimmäiseen toteutukseen tulee sisältymään. Intensiivinen työpajakierros on saatu päätökseen ja käynnissä on tarkentava kysely.

”Järjestimme kolme työpajaa, joissa testasimme tähänastisia ajatuksia ja keräsimme käyttötapauksia. Käyttötapausten kautta saamme tietoa siitä, mitkä toiminnot ovat merkityksellisiä käyttäjille. Nopealla aikataululla järjestetyt työpajat kokosivat yhteen laajan joukon ja työskentely oli tehokasta”, projektipäällikkö Tiina Perttula Rambollilta kiittää. 

Työpajoissa keskityttiin ensimmäisen vaiheen sisällön täsmentämiseen, eikä vielä niinkään siihen, miten järjestelmä teknisesti toteutetaan. Käyttötapauksia ja tietosisältöjä käsiteltiin sekä alueidenkäytön suunnitelmatietovarannon että rakennustietovarannon näkökulmista. Sidosryhmätyöpajoista saatu ymmärrys eri toimijoiden ja sidosryhmien tarpeista ohjaa määrittelytyötä siten, että keskeiset tarpeet osataan huomioida ensimmäisen vaiheen toteutuksessa. 

Kiinnostavina asioina työpajoissa nousi esille muun muassa kahdensuuntaisen tiedonkulun tärkeys. Lisäksi todettiin, että yhteisellä sanastolla ja tietomalleilla on iso rooli, jotta tiedosta saadaan yhteentoimivaa. Tietosisältöjen ja käyttötapausten ohella on tärkeää muistaa, että järjestelmän sujuvaan käyttämiseen liittyvät myös erilaiset tiedonhallinnan prosessit. Työryhmän tehtävänä on erilaisten tulokulmien yhteensovittaminen kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa sujuvan tietojärjestelmähankinnan joulukuussa 2021. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on tarkoitus rakentaa siten, että sitä on mahdollista myöhemmin laajentaa. Siksi puhumme nyt 1. vaiheen toteutuksesta.

”Nyt syntyvä ensimmäinen toteutus kehittyy tulevina vuosina ja on valmiina reagoimaan uusiin tarpeisiin”, Tiina Perttula kuvaa.

Seuraavaksi työhön pääsee vaikuttamaan vastaamalla kyselyyn Ota kantaa -palvelussa. Kyselyllä testataan työpajojen ja tähänastisen työskentelyn tuloksia. Vastausaika on 16.6.–15.8.2021. Tietojärjestelmätyö on esillä seuraavissa Ryhti-infoissa 24.8. ja 1.9. sekä muissa syksyn tapahtumissa.