Hyppää sisältöön
Media

Kaavatietomalli ja siihen liittyvät 16 koodistoa on vahvistettu käyttöön

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2024 16.38
Uutinen

Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen 29.2.2024 hyväksyä kaavatietomalli ja sen 16 koodistoa sekä siirtää aineistot Yhteentoimivuusalustalla Voimassa oleva -tilaan. Hyväksymisen seurauksena kaavatietomalli ja sen koodistot vakiintuvat ja niitä voidaan käyttää turvallisesti muun muassa omien tietojärjestelmäratkaisujen rakentamisen pohjana. Kaavatietomalli edistää kaavoituksen digitalisaatiota sekä sujuvoittaa organisaatioiden välistä tiedonvaihtoa.

Kansallinen kaavatietomalli mahdollistaa kaavatiedon koneluettavuuden ja antaa tiedolle valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen. Kaavatietomallia hyödyntämällä eri suunnitteluohjelmilla voidaan tuottaa tietomallimuotoista kaavaa. Hyväksytyt 16 koodistoa ovat keskeinen osa kaavatietomallia ja niitä käytetään esimerkiksi kaavalajin, kaavan elinkaaren tilan ja asiakirjan julkisuuden ilmaisemiseen.

Hyväksyttyä kaavatietomallia ja koodistoja tullaan hyödyntämään muun muassa kuntavetoisissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausprojekteissa, joissa kaavatietomallia testataan ja sovelletaan käytäntöön.

Kaavatietomallia koodistoineen on laadittu ja kehitetty useiden eri kaavoituksen digitalisaatioon liittyvien määrittelyprojektien yhteydessä. Niitä on käsitelty sidosryhmien kanssa tiedon yhteentoimivuuden teema- ja alaryhmissä. Lisäksi ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (Syke) järjesti viimeistellystä kaavatietomallista koodistoineen avoimen kommentointikierroksen marraskuussa 2023. Kyselystä saadut kommentit on käsitelty ja niiden perusteella päivitykset on tehty tietomalliin ja koodistoihin.

Jatkossa kaavatietomalliin ja sen koodistoihin kohdistuvat muutokset ja päivitykset tehdään erillisen muutoshallintamallin kautta. Muutosehdotusten vaikutusten arviointi tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden teema- ja alaryhmissä.

Kaavatietomallin kehitystyö jatkuu vielä osana valmistelussa olevaa ympäristöministeriön asetusta yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta (Katja-asetus). Tässä asetuksessa säädetään vielä kolmesta koodistosta: kaavamääräyslaji, kaavamääräyksen lisätiedon laji sekä yleiskaavan oikeusvaikutukset. Nämä koodistot vahvistetaan käyttöön kevään 2024 aikana.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyössä laaditut tietomallit, sanastot ja koodistot julkaistaan ja ylläpidetään Yhteentoimivuusalustan työkaluissa. Ne ovat Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämiä maksuttomia välineitä terminologiseen sanastotyöhön, koodistojen hallintaan ja tietomallinnukseen. Ympäristöministeriö koordinoi rakennetun ympäristön tietoalueen tietomallien, sanastojen ja koodistojen laatimista ja ylläpitoa.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö sujuvoittaa kaavoitus- ja lupaprosesseja ja edistää digitalisaatiota. Työtä on tehty osana Ryhti-hanketta vuodesta 2020 lähtien. Tiedon yhteentoimivuustyön tavoitteena onkin saada rakennetun ympäristön toimiala toimimaan entistä sujuvammin tekemällä organisaatioiden ja asiakkaiden käyttämästä ja tuottamasta tiedosta yhteentoimivaa sopimalla yhteisistä määrittelyistä.

Ympäristöministeriö haluaa kiittää kaikkia kaavatietomallin ja sen koodistojen kehittämiseen osallistuneita kuntien, yritysten, järjestöjen ja valtion virastojen edustajia hyvästä yhteistyöstä yhteisten määritysten eteen!

Lisätietoja

Anssi Hänninen
erityisasiantuntija
[email protected]
puh. 0295 250 451

Uutinen YM019:00/2020