Katja-hanke

Ympäristöministeriön asetus kaavan ja tonttijaon yhteentoimivasta tietomallimuodosta ja vakiomuotoisesta esitystavasta sekä kaavoissa käytettävistä merkinnöistä annetun ympäristöministeriön asetuksen korvaaminen

YM028:00/2023 Säädösvalmistelu

Ympäristöministeriön asetuksella säädetään valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittavan kaavan ja erillisen tonttijaon teknisistä määrityksistä sekä korvataan voimassa oleva kaavoissa käytettävistä merkinnöistä annettu ympäristöministeriön asetus uudella ympäristöministeriön asetuksella.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM028:00/2023

Asianumerot VN/8058/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.5.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Ruusa Degerman, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 406
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Laaditaan ympäristöministeriön asetus kaavan ja erillisen tonttijaon yhteentoimivasta tietomallimuodosta ja vakiomuotoisesta esitystavasta. Tavoitteena on mahdollistaa kunnissa ja maakuntien liitoissa kaavojen ja erillisten tonttijakojen laadinta siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 29, 40, 55 ja 78 b §:ssä edellytetään. Lisäksi korvataan ympäristöministeriön asetus kaavoissa käytettävistä merkinnöistä uudella asetuksella huomioiden tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisestä aiheutuvat muutostarpeet.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriön asetuksella säädetään valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittavan kaavan ja erillisen tonttijaon teknisistä määrityksistä sekä korvataan voimassa oleva kaavoissa käytettävistä merkinnöistä annettu ympäristöministeriön asetus uudella ympäristöministeriön asetuksella.

Lähtökohdat

Ympäristöministeriön asetuksella on tarkoitus säätää tietomallimuodossa laadittavan kaavan ja erillisen tonttijaon tekniset määritykset, joilla varmistetaan koneluettavien kaavatietojen yhteentoimivuus sekä kaavamääräysten ja kaavakohteiden vakiomuotoinen esitystapa. Lisäksi kaavoissa käytettävistä merkinnöistä annetun ympäristöministeriön asetuksen korvaamisella uudella asetuksella varmistettaisiin, että tietomallimuotoisesti laadituissa kaavoissa käytetään kaavakohteiden visualisoinnissa kansallisesti yhteneväistä kuvaustekniikkaa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta