Hyppää sisältöön
Media

Ryhdin tekijät
Määrittelyssä muotoillaan tulevaisuuden tietojärjestelmää

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2021 16.37

Tutustu Ryhdin tekijöihin! Projektipäälliköt Teemu Pekkanen ja Seppo Pastila työskentelevät rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) määrittelyn parissa Suomen ympäristökeskuksessa SYKE:ssä.

Hei, keitä olette?

Hei, olemme Teemu Pekkanen, rakennustietovarannon projektipäällikkö ja Seppo Pastila, IT-projektipäällikkö SYKEn RYTJ-tiimissä.

Teemu oli ennen tätä tehtävää Keuruulla rakennustarkastajana. Siellä hän sai kehitettyä rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin hyvälle mallille.

Seppo taas työskenteli 16 vuotta Traficomissa ja sitä edeltävissä virastoissa pitkälti vastaavissa IT-projektipäällikön tehtävissä tieliikenteen järjestelmien parissa.

Keitä tiimiinne kuuluu?

RYTJ-projektityöryhmäämme SYKEssä kuuluu lisäksemme Päivi Malmi, joka elokuussa siirtyi hankepäälliköksi Lena Hallin-Pihlatien seuraajaksi. Päivi vastasi aiemmin suunnittelutietovarannon projektipäällikön tehtävistä. Tähän tehtävään olemme rekrytoimassa uutta henkilöä.

Tiimissämme aloittaa pian myös sidosryhmäyhteistyöstä vastaava erikoissuunnittelija Henrik Saari, joka siirtyy meille Lahden kaupungin vuorovaikutussuunnittelijan tehtävistä.

Mitä teette?

Tällä hetkellä keräämme tietoa työryhmälle, joka määrittelee uutta tietojärjestelmää. Ohjaamme määrittelyä omalta kulmaltamme ympäristöministeriön ja monen muun tahon kanssa.

Määrittelytyötä tekee konsortio, johon kuuluvat Ramboll Finland Oy, Gravicon Oy, Ubigu Oy ja Gofore Oyj.

Sepon vastuualueella on SYKEn puolella digitaalisen turvallisuuden ohjaaminen ja varmistaminen. Tehtävinä on lisäksi tulevan RYTJ-hankinnan valmistelu ja pääkehittäjän valinnan jälkeen myös järjestelmätoimittajan ohjaus.

Teemun vastuulla on taas rakennustietovaranto, jonka substanssiosaaja hän on.

Missä vaiheessa työ etenee?

IT-puolen kysymykset liittyvät tällä hetkellä RYTJ-määrittelyyn ja siihen, millainen varannosta tulee. Keskeisiä kysymyksiä nyt ennen järjestelmätoimittajan kilpailutusta on määritellä IT-arkkitehtuuria ja prosessin tarpeita.

Kesällä saimme määrittelyyn liittyvään Otakantaa.fi-kyselyyn noin 60 vastausta. Niitä olemme käyneet läpi, jotta näemme, mihin suuntaan määrittelyä tulisi viedä.

Erityisen hienoa on nähdä, että ihmiset sidosryhmäverkostossamme – kunnissa, Kuntaliitossa, maanmittauslaitoksella, Digi- ja väestötietovirastossa (DVV) ja muissa organisaatioissa – ovat RYTJ-määrittelyn osalta aktiivisia ja käyttävät tähän yhteiseen asiaan aikaansa. 

Millaiset tavoitteet teillä on?

Kyse on pitkästä kehitysohjelmasta, eikä kaikki tapahdu heti. Hyödyt saadaan pitkällä jänteellä, kun kaavat saadaan digitoitua ja rajapinnat avattua.

Tavoitteena on saada seuraavaksi aikaan paras mahdollinen ratkaisu RYTJ:n ensimmäisen vaiheen MVP (minimum viable product) -toteutukseksi. Tarkoitus on löytää parhaat asiat, mitä voidaan tehdä lyhyessä ajassa – niin, että prosessit, kuinka integroitua muun muassa kuntiin ja DVV:oon, ovat selvät ja että yhteydet toimivat.

Ja tietysti tietomallien värkkääminen on olennaista, että saadaan prosessi sujumaan – että kaikki tieto on mallinnettu niin, että se on samanarvoista kaikissa järjestelmissä.

Millaiset ovat tunnelmat?

Kiirettä on pitänyt.

Seppo: Traficomissa ylläpidin ja kehitin olemassa olevia tieliikennejärjestelmiä. Tässä Ryhti-hankkeessa taas kehitetään ihan uutta, mikä tekee siitä hyvin kiinnostavaa. Tässä ei rakenneta minkään vanhan päälle.

Ota yhteyttä

[email protected]
[email protected]

YM019:00/2020